× 
 Från
 Till
 Metod

 

Inbjudan till dem som törstar

Kapitel 55

1 Hör på, alla ni som törstar,
kom hit till vattnet,
och ni som inte har pengar,kom hit och köp säd och ät.Ja, kom hit och köp säd utan pengaroch för intet både vin och mjölk.
2 Varför ger ni ut pengar
för det som inte är bröd,era inkomster
för det som inte kan mätta?Hör på mig, så skall ni få äta gottoch njuta av utsökt mat.
3 Böj ert öra hit och kom till mig!Hör, så får er själ leva!Jag vill sluta med er
ett evigt förbund:Ni skall få den trofasta nåd
som jag lovade David.
4 Se, honom har jag satt
till ett vittne för folken,till en furste och ledare för folken.
5 Du skall kalla på ett folkdu inte känner,ett hednafolk som inte känner digskall skynda till digför Herrens, din Guds, skull,för Israels Heliges skull,ty han har förhärligat dig.

6 Sök Herren
medan han låter sig finnas,
åkalla honom medan han är nära.
7 Den ogudaktige må överge sin väg,den orättfärdige sina tankaroch vända om till Herren,så skall han förbarma sig
över honom,och till vår Gud,ty han skall ge mycken förlåtelse.

8 Mina tankar är inte era tankar,och era vägar är inte mina vägar, säger Herren.
9 Nej, så mycket som himlen
är högre än jorden,så mycket är mina vägar
högre än era vägaroch mina tankar högre än era tankar.
10 Liksom regnet och snön
faller från himlenoch inte återvänder dit,förrän det har vattnat jorden och gjort den fruktbaroch ger säd till att såoch bröd till att äta,
11 så skall det vara med ordetsom går ut från min mun.Förgäves skall det inte vända tillbaka till migutan att ha verkat vad jag vill,och utfört det
vartill jag har sänt ut det.

12 Med glädje skall ni dra ut,i frid skall ni föras fram.Bergen och höjderna
skall brista ut i jubel inför er,alla markens träd
skall klappa i händerna.
13 Där nu törnsnår finnsskall cypresser växa upp,där nässlor stårskall myrten växa upp.Detta skall bli Herren till ära,ett evigt tecken
som inte skall utplånas.