× 
 Från
 Till
 Metod

 

Jobs sluttal till de tre vännerna (Kap 27-31)

Kapitel 27

1 Job fortsatte sin framställning. Han sade:

2 Så sant Gud lever,han som har undanhållit mig
min rätt,han, den Allsmäktige,
som har förbittrat min själ:
3 Så länge min ande är i migoch Guds livsande i min näsa,
4 skall mina läppar ej tala orättfärdigheteller min tunga tala svek.
5 Aldrig kommer jag att ge er rätt,till min död vidhåller jag
min oskuld.
6 Jag håller fast vid min rättfärdighet och släpper den inte.Mitt hjärta förebrår mig inte
för någon av mina dagar.

7 Må min fiende stå som ogudaktig,min motståndare som orättfärdig.
8 Ty vad har den gudlöse för hopp när livet skärs av,när Gud tar hans själ?
9 Kommer Gud att höra hans ropnär nöd kommer över honom?
10 Kan han glädja sig
över den Allsmäktige?Kan han alltid åkalla Gud?

11 Jag vill undervisa er
om Guds hand,
den Allsmäktiges tankar
vill jag inte dölja.
12 Ni har ju själva alla sett det,varför kommer ni då
med tomt prat?

13 Detta är den ogudaktiges lott hos Gud,den arvedel våldsverkaren får
av den Allsmäktige:
14 Om hans barn blir många,
skall de falla för svärd,hans avkomlingar får ej tillräckligt med bröd.
15 De som undkommer
skall dö av pestoch deras änkor
skall inte begråta dem.
16 Även om han samlar silver
som stoftoch lägger kläder på hög som lera,
17 så är det de rättfärdiga som klär sig i det han har lagt på hög,och silvret får de oskyldiga dela.
18 Som en mal bygger han sitt hus,likt ett skjul som väktaren gör
åt sig.
19 Rik går han till sängs,men det sker aldrig mer,när han öppnar sina ögon
är allt borta.
20 Fasorna griper honom
likt vattenmassor,stormen rycker bort honom
om natten.
21 Östanvinden lyfter honom,
och han är borta,den sveper i väg honom
från hans plats.
22 Utan förskoning vräker den sig mot honom,för dess kraft försöker han fly.
23 Den klappar sina händer
mot honomoch visslar åt honom
från hans plats.