× 
 Från
 Till
 Metod

 


Kapitel 16

1 Detta har jag talat till er för att ni inte skall komma på fall.2 Ni kommer att bli utstötta ur synagogorna, ja, den tid kommer då var och en som dödar er skall tro sig tjäna Gud.3 Och det skall de göra, därför att de varken känner Fadern eller mig.4 Men jag har sagt er detta, för att ni, när deras tid kommer, skall komma ihåg att jag sade det till er. Jag sade det inte till er från början, eftersom jag var hos er.

Sanningens Ande

5 Nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig: Vart går du?6 Men eftersom jag har sagt er detta, är era hjärtan fyllda av sorg.7 Men jag säger er sanningen: Det är bäst för er att jag går bort. Ty om jag inte går bort, kommer inte Hjälparen till er. Men när jag går bort, skall jag sända honom till er.8 Och när han kommer, skall han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom:9 om synd, ty de tror inte på mig,10 om rättfärdighet, ty jag går till Fadern och ni ser mig inte längre,11 om dom, ty denna världens furste är dömd.12 Jag har ännu mycket att säga er, men ni kan inte bära det nu.13 Men när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen. Ty han skall inte tala av sig själv, utan allt det han hör skall han tala, och han skall förkunna för er vad som kommer att ske.14 Han skall förhärliga mig, ty av det som är mitt skall han ta och förkunna för er.15 Allt vad Fadern har är mitt. Därför sade jag att han skall ta av det som är mitt och förkunna för er.

Sorg och glädje

16 En kort tid och ni ser mig inte längre, och ännu en kort tid och ni kommer att se mig."17 Några av hans lärjungar sade då till varandra: "Vad menar han med att säga till oss: En kort tid och ni ser mig inte längre, och ännu en kort tid och ni kommer att se mig, och med att säga: Jag går till Fadern?"18 De frågade: "Vad menar han med att tala om en kort tid? Vi förstår inte vad han säger."19 Jesus märkte att de ville fråga honom och sade till dem: "Ni frågar varandra om det som jag sade: En kort tid och ni ser mig inte, och ännu en kort tid och ni kommer att se mig.20 Amen, amen säger jag er: Ni kommer att gråta och jämra er, men världen skall glädja sig. Ni kommer att sörja, men er sorg skall vändas i glädje.21 När en kvinna föder barn har hon svåra smärtor, ty hennes stund har kommit. Men när hon har fött barnet, kommer hon inte längre ihåg sin smärta i glädjen över att en människa blivit född till världen.22 Nu är ni också bedrövade, men jag skall se er igen, och då skall era hjärtan glädja sig, och ingen skall ta er glädje ifrån er.

Bön i Jesu namn

23 Den dagen kommer ni inte att fråga mig om något. Amen, amen säger jag er: Vad ni ber Fadern om i mitt namn, det skall han ge er.24 Hittills har ni inte bett om något i mitt namn. Bed och ni skall få, för att er glädje skall vara fullkomlig.25 Detta har jag talat till er i liknelser. Men det kommer en tid, då jag inte längre skall tala till er i liknelser, utan öppet förkunna för er om Fadern.26 Den dagen skall ni be i mitt namn, och jag säger inte att jag skall be till Fadern för er,27 ty Fadern själv älskar er, eftersom ni har älskat mig och tror att jag har utgått från Gud.28 Ja, jag har utgått från Fadern och kommit till världen. Nu lämnar jag världen och går till Fadern."29 Då sade hans lärjungar: "Se, nu talar du öppet och inte i liknelser.30 Nu vet vi att du vet allt och inte är beroende av att någon frågar dig. Därför tror vi att du har utgått från Gud."31 Jesus svarade: "Nu tror ni.32 Se, den tid kommer, ja, den har redan kommit, då ni skall skingras var och en åt sitt håll och lämna mig ensam. Men jag är inte ensam, ty Fadern är med mig.33 Detta har jag talat till er, för att ni skall ha frid i mig. I världen får ni lida, men var vid gott mod. Jag har övervunnit världen."