× 
 Från
 Till
 Metod

 

Jesu översteprästerliga förbön

Kapitel 17

1 Sedan Jesus hade sagt detta, såg han upp mot himlen och bad: "Fader, stunden har kommit. Förhärliga din Son, för att Sonen må förhärliga dig.2 Du har gett honom makt över alla människor, för att han skall ge evigt liv åt alla dem som du har gett åt honom.3 Detta är evigt liv att de känner dig, den ende sanne Guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus.4 Jag har förhärligat dig på jorden genom att fullborda det verk som du har gett mig att utföra.5 Fader, förhärliga nu mig med den härlighet som jag hade hos dig innan världen var till.
6 Jag har uppenbarat ditt namn för de människor som du har tagit ut ur världen och gett mig. De var dina, och du gav dem åt mig, och de har hållit fast vid ditt ord.7 Nu har de förstått att allt vad du har gett mig kommer från dig.8 Ty de ord som du har gett mig har jag gett dem, och de har tagit emot dem och har verkligen förstått att jag har utgått från dig, och de tror att du har sänt mig.
9 Jag ber för dem. Det är inte för världen jag ber utan för dem som du har gett mig, eftersom de är dina.10 Allt mitt är ditt och allt ditt är mitt, och jag är förhärligad i dem.11 Jag är inte längre kvar i världen, men de är kvar i världen när jag går till dig. Helige Fader, bevara i ditt namn dem som du har gett mig, för att de skall vara ett, liksom vi är ett.12 Medan jag var hos dem, bevarade jag i ditt namn dem som du har gett mig. Jag vakade över dem, och ingen av dem gick förlorad, ingen utom fördärvets man, för att Skriften skulle uppfyllas.13 Nu går jag till dig, och detta säger jag medan jag är i världen, för att deras hjärtan skall vara fyllda av min glädje.14 Jag har gett dem ditt ord, och världen har hatat dem, eftersom de inte är av världen, liksom inte heller jag är av världen.15 Jag ber inte att du skall ta dem ut ur världen utan att du skall bevara dem för det onda.16 De är inte av världen, liksom inte heller jag är av världen.17 Helga dem i sanningen, ditt ord är sanning.18 Liksom du har sänt mig till världen, så har jag sänt dem till världen.19 Och jag helgar mig för dem, för att de skall vara helgade i sanningen.
20 Men inte bara för dem ber jag, utan också för dem som genom deras ord kommer att tro på mig.21 Jag ber att de alla skall vara ett, och att såsom du, Fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss, för att världen skall tro att du har sänt mig.22 Och den härlighet som du har gett mig har jag gett dem, för att de skall vara ett, liksom vi är ett:23 jag i dem och du i mig, för att de skall vara fullkomligt förenade till ett. Då skall världen förstå att du har sänt mig och har älskat dem så som du har älskat mig.
24 Fader, jag vill att där jag är, där skall också de som du har gett mig vara med mig, så att de får se min härlighet som du har gett mig, eftersom du har älskat mig innan världens grund var lagd.25 Rättfärdige Fader, världen har inte lärt känna dig, men jag känner dig, och de vet att du har sänt mig.26 Jag har gjort ditt namn känt för dem, och jag skall göra det känt, för att den kärlek som du har älskat mig med skall vara i dem och jag i dem."

Fotnoter
17:20genom deras ord Apostlarnas ord (NT) skulle vid sidan av GT vara trosgrundval i den kristna församlingen.