× 
 Från
 Till
 Metod

 


Kapitel 27

1 Beröm dig inte
av morgondagen,
du vet inte vad den bär i sitt sköte.

2 Låt någon annan berömma dig och inte din egen mun,en främmande
och inte dina egna läppar.

3 Stenen är tung
och sand väger mycket,
men dårens vrede är tyngre än båda.

4 Vreden är grym
och harm en störtflod,
men vem kan uthärda svartsjuka?

5 Öppen tillrättavisning är bättreän kärlek som hålls dold.

6 Vännens slag ges i trofasthet,men ovännens kyssar i överflöd.

7 Den mätte trampar på honung,den hungrige tycker att allt bittert är sött.

8 Lik en fågel som flyr från sitt bo,är en man som flyr från sitt hem.

9 Salvor och rökelse gör hjärtat glatt,så även ömhet från en vän
som ger uppriktiga råd.

10 Överge inte din vän
och din fars vän,
gå inte till din brors hem
när du råkar i nöd.Bättre nära granne,än bror långt borta.

11 Bli vis, min son,
så gläder du mitt hjärta,
och jag kan ge min belackare svar.

12 Den kloke ser faran
och söker skydd,
oförståndiga går vidare
och får sitt straff.

13 Tag hans kläder, när han går
i borgen för en annan,
kräv pant
då det gäller en främling.

14 Att bittida högljutt välsigna
sin nästa
kan uppfattas som en förbannelse.

15 Ständigt takdropp en regnig dagoch grälsjuk kvinna är lika illa.
16 Den som kan hejda henne
kan hejda vindenoch gripa tag i olja
med sin högra hand.

17 Järn skärper järn,den ena människan
den andra.

18 Den som vårdar sitt fikonträd får äta dess frukt,den som sköter om sin herre
blir ärad.

19 Som ansiktet speglar sig i vattnet,så speglar hjärtat människan.

20 Dödsriket och helvetet
blir aldrig mätta,
inte heller människans ögon.

21 Silvret prövas i degeln
och guldet i smältugnen,
och mannen genom sitt rykte.

22 Om du krossar dåren
bland grynen i morteln,
går hans dårskap ändå inte
ur honom.

23 Tag noga reda på
hur dina får har det,
ha omsorg om dina hjordar.
24 Ty rikedom varar inte för evigt,består ens ett diadem
från släkte till släkte?
25 När nytt gräs blir synligt
efter slåtternoch foder samlas in från bergen,
26 då har du lamm,
så att du kan göra dig kläder,och bockar att köpa åkermark för,
27 då har du getmjölk nog till föda åt dig och ditt husoch till livsuppehälle
för dina tjänarinnor.