× 
 Från
 Till
 Metod

 

Psalm 102

Tröst i svår nöd

1 Bön av en betryckt som i vanmakt utgjuter sitt bekymmer inför Herren.

2 Herre, hör min bön,låt mitt rop komma inför dig!
3 Dölj inte ditt ansikte för mig
när jag är i nöd!Vänd ditt öra till mig,skynda dig att svara
när jag ropar!
4 Mina dagar har försvunnit
som rök,benen i min kropp är förbrända som av eld.
5 Mitt hjärta är förtorkat,det har vissnat som gräs,ty jag glömmer att äta mitt bröd.
6 På grund av min högljudda suckanhar jag blivit skinn och ben.
7 Jag är lik en pelikan i öknen,jag är som en uggla bland ruiner.
8 Jag ligger vaken,jag är som en ensam fågel
på taket.
9 Mina fiender hånar mig
hela dagen,de som gör narr av miganvänder mig som en svordom.
10 Ty jag äter aska som brödoch blandar min dryck med tårar
11 för din vredes
och förbittrings skull.Du har ju gripit mig
och förkastat mig.
12 Mina dagar är som skuggan
när den förlängs,jag vissnar som gräs.

13 Men du, Herre, tronar i evighet,släkte efter släkte
skall komma ihåg dig.
14 Du skall gripa in
och förbarma dig över Sion,det är tid att du visar det nåd.Ja, stunden har kommit.
15 Ty dina tjänare
har dess stenar kära,de förbarmar sig över dess grus.
16 Hednafolken skall frukta Herrens namnoch alla jordens kungar
din härlighet,
17 när Herren bygger upp Sionoch uppenbarar sig
i sin härlighet.
18 Han vänder sig
till de utblottades bönoch föraktar den inte.
19 Detta skall skrivas ner
för ett kommande släkteoch ett folk som han skapar
skall prisa Herren.
20 Ty han blickar ner
från sin heliga höjd,Herren skådar från himlen
ner till jorden
21 för att höra den fångnes klaganoch befria dödens barn,
22 för att man i Sion skall förkunna Herrens namnoch hans lov i Jerusalem,
23 när folk och riken samlasför att tjäna Herren.

24 Han har försvagat min kraft under vandringen,han har förkortat mina dagar.
25 Jag sade: Min Gud,tag inte bort mig mitt i livet,dina år varar från släkte till släkte.

26 För länge sedan
lade du jordens grund,
himlarna är dina händers verk.
27 De skall gå under, men du förblir.De skall alla nötas ut
som en klädnad,du skall förvandla dem
som man byter kläder,och de försvinner.
28 Men du är densammeoch dina år har inget slut.
29 Dina tjänares barn
skall bo i trygghetoch deras efterkommande
bestå inför dig.