× 
 Från
 Till
 Metod

 

Psalm 125

Herren beskyddar sitt folk

1 En vallfartssång.

De som förtröstar på Herren
är som Sions berg.
Det rubbas inte,
det står kvar för evigt.
2 Jerusalem omges av berg,och Herren omger sitt folkfrån nu och till evig tid.
3 Ogudaktighetens spira
skall inte vilaöver de rättfärdigas arvslott,för att de rättfärdiga
inte skall räcka utsina händer till orättfärdighet.

4 Gör gott, Herre, mot de goda,mot dem som har uppriktiga hjärtan.
5 Men dem som viker av
på krokiga vägarskall Herren föra borttillsammans med ogärningsmännen.Frid över Israel!