× 
 Från
 Till
 Metod

 

Psalm 128

Herrens välsignelse i hemmet

1 En vallfartssång.

Salig är var och en
som fruktar Herren
och vandrar på hans vägar.
2 Av dina händers arbete
får du njuta frukten.Salig är du och det skall gå dig väl.
3 Som en fruktsam vinstock
är din hustru inne i ditt hus,som olivplantor är dina barnkring ditt bord.
4 Ty se, så blir den man välsignadsom fruktar Herren.

5 Herren skall välsigna dig
från Sion.
Du skall få se Jerusalems välgångi alla dina livsdagar,
6 och du skall få se barn
till dina barn.Frid över Israel!