× 
 Från
 Till
 Metod

 

Psalm 130

Ur djupaste nöd

1 En vallfartssång.

Ur djupen ropar jag till dig, Herre.
2 Herre, hör min röst,låt dina öron lyssna
till mina rop om nåd.
3 Om du, Herre,
tillräknar missgärningar,Herre, vem kan då bestå?
4 Men hos dig finns förlåtelse,för att man skall frukta dig.

5 Jag väntar på Herren,min själ väntar,och jag hoppas på hans ord.
6 Min själ längtar efter Herren,mer än väktarna efter morgonen,ja, mer än väktarna efter morgonen.

7 Hoppas på Herren, Israel,ty hos Herren finns nåd,full lösepenning finns hos honom.
8 Det är han som skall friköpa Israelfrån alla dess missgärningar.