× 
 Från
 Till
 Metod

 

Psalm 25

Bön om Guds nåd och ledning

1 Av David.

Till dig, Herre, lyfter jag min själ.
2 Min Gud, på dig förtröstar jag.Låt mig inte komma på skam,låt inte mina fiender jubla över mig.
3 Nej, ingen kommer på skam
som hoppas på dig.På skam kommer de
som utan orsak handlar svekfullt.
4 Herre, visa mig dina vägar,lär mig dina stigar.
5 Led mig i din sanning och lär mig,ty du är min frälsnings Gud.På dig hoppas jag alltid.
6 Tänk, Herre, på din barmhärtighet och din nåd,ty de är av evighet.
7 Tänk inte på min ungdoms synderoch på mina överträdelser,utan tänk på mig efter din nåd,för din godhets skull, Herre.

8 Herren är god och rättfärdig,därför undervisar han syndare om vägen.
9 Han leder de ödmjuka rätt,han lär de ödmjuka sin väg.
10 Alla Herrens vägar
är nåd och sanningför dem som håller hans förbund och vittnesbörd.
11 För ditt namns skull, Herre,förlåt min missgärning,
ty den är stor.
12 Den som fruktar Herrenfår undervisning av honom
om den väg han skall välja.
13 Hans själ skall bo i det goda,och hans efterkommande
skall ärva landet.
14 Herren umgås förtroligt
med dem som fruktar honom,sitt förbund gör han känt för dem.

15 Mina ögon ser alltid upp
till Herren,
ty han drar mina fötter ur nätet.
16 Vänd dig till mig
och var mig nådig,ty jag är ensam och betryckt.
17 Mitt hjärtas ångest är stor,för mig ut ur min nöd!
18 Se till mitt lidande och min möda,förlåt mig alla mina synder.
19 Se, hur många mina fiender
har blivit,hur de hatar mig
med våldsamt hat.
20 Bevara min själ och rädda mig,låt mig inte komma på skam,ty jag flyr till dig.
21 Låt oskuld och ärlighet
bevara mig,ty jag hoppas på dig.
22 Gud, befria Israel, ur all dess nöd.

Fotnoter
Ps 25I psalm 25, 34, 37, 111, 112, 119 och 145 finner vi 22 verser eller grupper av verser som utgår från de hebreiska bokstäverna i ordningsföljd. Med denna utformning kunde man minnas de olika avsnitten och sjunga psalmen utantill, när man vandrade upp till Jerusalem och templet vid de olika högtiderna.