× 
 Från
 Till
 Metod

 

Psalm 27

Gemenskap med Herren

1 Av David.

Herren är mitt ljus
och min frälsning,
för vem skulle jag frukta?Herren är mitt försvar,för vem skulle jag vara rädd?
2 När de onda kommer emot migoch vill uppsluka mig,mina motståndare och fiender,då skall de själva stappla
och falla.
3 Om en här belägrar migfruktar ej mitt hjärta.Om krig bryter ut mot migär jag ändå trygg.

4 Ett har jag begärt av Herren,det längtar jag efter:Att få bo i Herrens husi alla mitt livs dagarför att se Herrens ljuvlighetoch betrakta hans tempel.
5 Ty han håller mig gömd i sin hydda på olyckans dag.Han beskyddar mig i sin boning,han för mig upp på klippan.
6 Nu kan mitt huvud höja sigöver mina fiender
runt omkring mig.Jag vill offra jublets offer
i hans hydda,jag vill sjunga till Herrens ära
och lova honom.

7 Hör, Herre!Jag höjer min röst och ropar,var mig nådig och svara mig.
8 Mitt hjärta tänker på ditt ord:"Sök mitt ansikte!"Ja, ditt ansikte, Herre, söker jag,
9 dölj inte ditt ansikte för mig.Driv inte bort din tjänare i vrede,du som har varit min hjälp.Släpp mig inte, överge mig inte,du, min frälsnings Gud.
10 Om än min far och mor
överger mig,tar Herren emot mig.
11 Visa mig, Herre, din väg,led mig på en jämn stigför mina förföljares skull.
12 Överlämna mig inte
åt mina ovänners illvilja,ty mot mig uppträder falska vittnen som andas våld.

13 Jag är viss om att få se
Herrens godhet
i de levandes land.
14 Hoppas på Herren,var stark och frimodig
i ditt hjärta,ja, vänta på Herren!