× 
 Från
 Till
 Metod

 

Psalm 30

Tacksägelse för räddning

1 En psalm, en sång av David för templets invigning.

2 Jag vill upphöja dig, Herre,ty du drog mig upp ur djupet,du lät ej mina fiender glädja sig över mig.
3 Herre, min Gud,
jag ropade till digoch du helade mig.
4 Herre, du förde min själ
upp ur dödsriket,du tog mig levande tillbaka,bort från dem som farit ner
i graven.

5 Lovsjung Herren,
ni hans fromma,
prisa hans heliga namn!
6 Ty ett ögonblick varar hans vrede,hela livet hans nåd.Om aftonen gästar gråt,om morgonen kommer jubel.

7 Jag sade när det gick mig väl:"Jag skall aldrig vackla."
8 Herre, i din nåd
hade du gjort mitt berg starkt,men när du dolde ditt ansikte
blev jag förskräckt.
9 Till dig, Herre, ropade jag,till Herren bad jag om nåd:
10 "Vilken vinning har du
av mitt blod,av att jag far ner i graven?Kan stoftet tacka dig,kan det förkunna din trofasthet?
11 Hör, Herre, var mig nådig!Herre, var min hjälpare!

12 Du förvandlade min klagan
till dans,
du tog av mig sorgens dräktoch klädde mig i glädje.
13 Därför skall min själ
lovsjunga dig utan att tystna.Herre, min Gud,
jag vill tacka dig för evigt.