× 
 Från
 Till
 Metod

 

Psalm 33

Herrens allmakt och nåd

1 Jubla i Herren, ni rättfärdiga,att lovprisa honom
hör de rättrådiga till.
2 Tacka Herren med harpa,lovsjung honom
till tiosträngad psaltare.
3 Sjung till honom en ny sång,spela vackert under jubelrop.
4 Ty Herrens ord är rätt,han är trofast i allt han gör.
5 Han älskar rättfärdighet och rätt,jorden är full av Herrens nåd.

6 Himlen är skapad
genom Herrens ord,
alla dess härskaror
genom hans muns ande.
7 Han samlar havets vatten
som i en hög,han lägger djupen
i deras förvaringsrum.
8 Hela jorden må frukta Herren,alla som bor i världen
må bäva för honom.
9 Ty han sade och det blev till,han befallde och det stod där.

10 Herren gör hednafolkens planer om intet,han gäckar folkens tankar.
11 Men Herrens plan
består för evigt,hans hjärtas tankar
från släkte till släkte.
12 Saligt är det folk
som har Herren till sin Gud,det folk han utvalt till sin arvedel.
13 Från himlen skådar Herren ner,han ser alla människors barn.
14 Från sin boning blickar han nerpå alla som bor på jorden,
15 han som formar
alla deras hjärtan,han som känner till alla deras verk.

16 En kung segrar inte
genom sin stora här,
en hjälte räddas inte
genom sin stora kraft.
17 Förgäves väntar man sig seger genom hästar,med all sin styrka räddar de inte.
18 Se, Herrens ögon
ser till dem som fruktar honom,till dem som väntar på hans nåd.
19 Han räddar deras själ från dödenoch håller dem vid liv
i hungerns tid.

20 Vår själ väntar på Herren,han är vår hjälp och vår sköld.
21 I honom gläder sig vårt hjärta,på hans heliga namn förtröstar vi.
22 Låt din nåd vila över oss, Herre,ty vi sätter vårt hopp till dig.