× 
 Från
 Till
 Metod

 

Psalm 34

Herrens godhet och hjälp

1 Av David, när han låtsades vara vansinnig inför Abimelek, som drev bort honom så att han gick sin väg.

2 Jag vill alltid välsigna Herren,hans lov skall ständigt vara
i min mun.
3 Min själ skall berömma sig
av Herren,de ödmjuka skall höra det
och glädja sig.
4 Lova med mig Herren,låt oss tillsammans upphöja hans namn!
5 Jag sökte Herren
och han svarade mig,ur all min förskräckelse
räddade han mig.
6 De som ser upp till honom
strålar av fröjd,deras ansikten
behöver ej rodna av blygsel.
7 Här är en betryckt som ropadeoch Herren hörde honom,han räddade honom
ur all hans nöd.
8 Herrens ängel slår sitt lägeromkring dem som fruktar honom,och han befriar dem.
9 Smaka och se att Herren är god.Salig är den människasom flyr till honom.
10 Frukta Herren, ni hans heliga,de som fruktar honom
lider ingen brist.
11 Unga lejon lider nöd och hungrar,de som söker Herren
saknar ej något gott.

12 Kom, barn, och lyssna till mig,jag skall lära er
att frukta Herren.
13 Är du en människa
som älskar livetoch vill se goda dagar?
14 Avhåll då din tunga
från det som är ont,dina läppar från att tala svek.
15 Vänd dig bort från det onda
och gör det goda,sök friden och jaga efter den.
16 Herrens ögon är vända
till de rättfärdigaoch hans öron till deras rop.
17 Men Herrens ansikte
är emot dem som gör det onda,han vill utplåna minnet av dem från jorden.
18 När de rättfärdiga ropar
hör Herren,han räddar dem ur all nöd.
19 Herren är nära dem
som har ett förkrossat hjärtaoch frälsar dem
som har en bedrövad ande.
20 Den rättfärdige måste lida mycket,men Herren räddar honom ur allt.
21 Han bevarar alla hans ben,inte ett enda av dem
skall krossas.
22 Det onda skall döda
den ogudaktige,de som hatar den rättfärdige
skall stå med skuld.
23 Herren friköper
sina tjänares själar,ingen som flyr till honom
skall stå med skuld.

Fotnoter
Ps 34Alfabetisk psalm. Se not till Ps 25.