× 
 Från
 Till
 Metod

 

Psalm 48

Konungens heliga stad

1 En sång, en psalm av Koras söner.

2 Stor är Herren och högt prisadi vår Guds stad,
på sitt heliga berg.
3 Skönt höjer det sig,
hela jordens fröjd,berget Sion längst upp i norr,den store konungens stad.
4 Gud är i dess palats,han har gjort sig känd
som en tillflykt.
5 Se, kungarna slog sig samman,tillsammans drog de fram.
6 De såg, då häpnade de,blev förskräckta och flydde.
7 De greps där av bävan,av vånda som hos en barnaföderska,
8 som när Tarsisskeppen
krossas av östanvinden.
9 Det vi har hört om får vi nu sei Herren Sebaots stad,
i vår Guds stad.Gud håller den vid makt
till evig tid. Sela.

10 Vi tänker, o Gud, på din nåd,när vi är i ditt tempel.
11 Såsom ditt namn, o Gud,når också ditt lov
intill jordens ändar,din högra hand
är full av rättfärdighet.
12 Sions berg gläder sig,Juda döttrar jublarför dina domars skull.

13 Gå runt Sion,
vandra omkring det,
räkna dess torn!
14 Ge akt på dess murar,gå igenom dess palats,så att ni kan berätta om detför ett kommande släkte.
15 Ty sådan är Gud, vår Gud,alltid och för evigt.Han skall leda oss bortom döden.