× 
 Från
 Till
 Metod

 

Psalm 51

Bön om syndernas förlåtelse

1 För sångmästaren, en psalm av David,2 när profeten Natan kom till honom, sedan han hade gått in till Bat-Seba.3 Gud, var mig nådig
enligt din godhet,utplåna mina överträdelser
enligt din stora barmhärtighet.
4 Två mig ren
från min missgärning,rena mig från min synd.
5 Ty jag känner mina överträdelseroch min synd är alltid inför mig.
6 Det är mot dig jag har syndatoch gjort det som är ont
i dina ögon.Du är rättfärdig när du talar,du är ren när du dömer.
7 Se, i synd är jag född,och i synd blev jag till
i min moders liv.
8 Du vill ju ha sanning
i mitt innersta,lär mig då vishet
i mitt hjärtas djup.9 Rena mig med isop,
så att jag blir ren,två mig,
så att jag blir vitare än snö.
10 Låt mig få höra fröjd och glädje,låt de ben som du har krossat
få jubla.
11 Vänd bort ditt ansikte
från mina synder,utplåna alla mina missgärningar.
12 Skapa i mig, Gud, ett rent hjärtaoch ge mig på nytt
en frimodig ande.
13 Förkasta mig inte
från ditt ansikteoch tag inte din helige Ande
ifrån mig.
14 Låt mig åter få jubla
över din frälsningoch håll mig uppe
med en villig ande.
15 Jag vill lära överträdarna
dina vägar,så att syndare omvänder sig till dig.

16 Rädda mig från blodskulder,
Gud,
du min frälsnings Gud,så skall min tunga jubla
över din rättfärdighet.
17 Herre, öppna mina läppar,så skall min mun förkunna
ditt lov.
18 Slaktoffren gläder dig inte,annars skulle jag ge dig sådana,brännoffren tycker du inte om.
19 Offer som Gud vill ha
är en förkrossad ande,ett förkrossat och bedrövat hjärtaföraktar du inte, Gud.

20 Gör väl mot Sion i din nåd,bygg upp Jerusalems murar.
21 Då skall du glädja dig
åt rätta offer,brännoffer och heloffer,då skall tjurar offras på ditt altare.