× 
 Från
 Till
 Metod

 

Psalm 85

Bön om ny nåd för Herrens folk

1 För sångmästaren, en psalm av Koras söner.

2 Herre, förr var du nådig
mot ditt land,
du gjorde slut på Jakobs fångenskap.
3 Du förlät ditt folks missgärning,du övertäckte all dess synd. Sela.
4 Du lät all din förbittring faraoch vände dig från
din vredesglöd.
5 Upprätta oss igen,
du vår frälsnings Gud,upphör med din harm mot oss!
6 Skall du för alltid
vara vred på oss,skall din vrede vara
från släkte till släkte?
7 Vill du inte göra oss levande igen,så att ditt folk får glädjas i dig?
8 Herre, låt oss se din nådoch ge oss din frälsning.

9 Jag vill höra vad Gud, Herren, talar.Han talar frid till sitt folk
och sina fromma,må de inte vända åter till dårskap.
10 Hans frälsning är nära dem
som fruktar honom,för att härlighet skall bo
i vårt land.
11 Nåd och sanning skall där mötas,rättfärdighet och frid kyssas.
12 Sanning skall växa upp ur jorden,rättfärdighet blicka ner
från himlen.
13 Herren skall ge oss
det som är gott,vårt land skall ge sin gröda.
14 Rättfärdighet
skall gå framför honomoch bereda väg för hans steg.