× 
 Från
 Till
 Metod

 

Psalm 91

Tryggheten under den Högstes beskydd

1 Den som sitter
under den Högstes beskyddoch vilar
under den Allsmäktiges skugga,
2 han säger: "I Herren
har jag min tillflykt och min borg,min Gud som jag förtröstar på."

3 Han skall rädda dig
från fågelfängarens snara
och från den förödande pesten.
4 Med sina fjädrar
skall han övertäcka dig,under hans vingar
skall du finna tillflykt.Hans trofasthet är sköld och skärm.
5 Du skall inte frukta nattens fasor,inte pilen som flyger om dagen,
6 inte pesten som går fram i mörkreteller farsoten som härjar
vid middagens ljus.
7 Om än tusen faller vid din sida,ja, tio tusen vid din högra sida,så skall det inte drabba dig.
8 Med egna ögon skall du sehur de ogudaktiga får sitt straff.
9 Ty du har sagt att Herren
är ditt skydd,du har gjort den Högste
till din tillflykt.
10 Ingen olycka skall drabba dig,ingen plåga närma sig din hydda.
11 Ty han skall ge sina änglar befallning om digatt bevara dig på alla dina vägar.
12 De skall bära dig på händerna,så att du inte stöter din fot
mot någon sten.
13 Över lejon och huggormar
skall du gå fram,du skall trampa ner unga lejon och drakar.

14 "Han håller mig kär
och jag skall befria honom,
jag skall beskydda honom,ty han känner mitt namn.
15 Han ropar till mig
och jag svarar honom.Jag är med honom i nöden,jag skall rädda honom
och ge honom ära.
16 Jag skall mätta honom
med långt livoch låta honom se min frälsning."