× 
 Från
 Till
 Metod

 

Psalm 92

Glädje över Herrens väldiga gärningar

1 En psalm, en sång för sabbats- dagen.

2 Det är gott att tacka Herrenoch att lovsjunga ditt namn,
du den Högste,
3 att om morgonen förkunna
din nådoch om natten din trofasthet
4 med tiosträngat instrument
och psaltare,med spel på harpa.
5 Ty du gläder mig, Herre,
med dina gärningar,jag vill jubla
över dina händers verk.
6 Hur stora är inte dina verk, Herre!Hur djupa är inte dina tankar.
7 En oförnuftig man
tänker inte på det,en dåre förstår det inte.

8 När de ogudaktiga grönskar
som gräs
och alla ogärningsmän blomstrar,går de ändå mot evig undergång.
9 Men du, Herre,
är den Högste för evigt.
10 Ty se, dina fiender, Herre,se, dina fiender förgås,alla ogärningsmän skingras.
11 Men mitt horn
gör du högt som vildoxens,jag övergjuts med frisk olja.
12 Mina ögon får se
att mina förföljare faller,mina öron får höra
hur det går med de ondasom reser sig mot mig.

13 De rättfärdiga grönskar
som palmer,
som cedrar på Libanon växer de till.
14 De är planterade i Herrens hus,de grönskar
i vår Guds förgårdar.
15 Ännu vid hög ålder bär de frukt,de frodas och grönskar
16 för att förkunna
att Herren är rättfärdig.Han är min klippa
och ingen orätt finns i honom.