× 
 Från
 Till
 Metod

 

Psalm 95

Uppmaning till tillbedjan och lydnad

1 Kom, låt oss höja glädjerop
till Herren,jubel till vår frälsnings klippa.
2 Låt oss träda fram inför hans ansikte med tacksägelse,höja jubel till honom med lovsång!
3 Ty Herren är en stor Gud,en stor konung över alla gudar.
4 Han har jordens djup i sin hand,och bergens höjder är hans.
5 Hans är havet, ty han har gjort det,och det torra har hans händer format.
6 Kom, låt oss falla ner och tillbe,låt oss böja knä för Herren,
vår skapare.
7 Ty han är vår Gudoch vi är folket i hans hjord,fåren som står under hans vård.

I dag, om ni hör hans röst,
8 så förhärda inte era hjärtan
som i Meriba,som på Massas dag i öknen,
9 där era fäder frestade migoch satte mig på prov,fastän de såg mina gärningar.
10 I fyrtio år väckte det släktet
min avsky,och jag sade:"De är ett folk som far vilse med sina hjärtan,de vill inte veta av mina vägar."
11 Så svor jag i min vrede:"De skall inte komma in
i min vila."