× 
 Från
 Till
 Metod

 

Nya kläder för översteprästen

Kapitel 3

1 Sedan lät han mig se översteprästen Josua stå inför Herrens ängel, och Satan stod vid hans högra sida för att anklaga honom.2 Men Herren sade till Satan: " Herren skall straffa dig, Satan. Ja, Herren skall straffa dig, han som har utvalt Jerusalem. Är då inte denne en brand ryckt ur elden?"
3 Josua var klädd i orena kläder, där han stod inför ängeln.4 Och ängeln sade till dem som stod inför honom: "Tag av honom de orena kläderna." Sedan sade han till Josua: "Se, jag har tagit din missgärning från dig, och jag skall klä dig i högtidskläder."5 Då sade jag: "Sätt också en ren bindel på hans huvud." Och de satte en ren bindel på hans huvud och tog på honom kläderna, medan Herrens ängel stod där.
6 Och Herrens ängel försäkrade Josua och sade:7 "Så säger Herren Sebaot:

Om du vandrar på mina vägaroch håller mina befallningar,så skall du få styra mitt husoch vakta mina förgårdar.Du skall få en plats att vandra påbland dem som står här.

Löftet om Telningen

8 Hör Josua, du överstepräst, du och dina medbröder som sitter här inför dig, dessa män skall vara ett tecken:

Se, jag skall låta min tjänare Telningen komma.
9 Se den sten som jag har lagt
inför Josua!Över denna enda sten
vakar sju ögon,och se, jag skall gravera in
en inskrift på den,säger Herren Sebaot.Och jag skall utplånadetta lands missgärningpå en enda dag.
10 På den dagen,
säger Herren Sebaot,skall var och en
kunna bjuda in sin vänunder sin vinstock
och sitt fikonträd."