× 
 Från
 Till
 Metod

 

Ljusstaken av guld


och de två olivträden

Kapitel 4

1 Ängeln som talade med mig kom tillbaka, och han väckte mig som när någon väcks ur sömnen.2 Han sade till mig: "Vad ser du?" Jag svarade: "Jag ser en ljusstake, helt av guld, med sin oljeskål upptill och med sina sju lampor. Sju rör går till de särskilda lamporna däruppe.3 Två olivträd sträcker sig över den, ett på högra sidan om skålen och ett på vänstra."4 Och jag frågade ängeln som talade med mig: "Vad betyder dessa, min herre?"5 Ängeln som talade med mig svarade: "Förstår du inte vad de betyder?" "Nej, min herre", sade jag.6 Då sade han till mig:

"Detta är Herrens ord
till Serubbabel:
Inte genom styrka,inte genom kraft,utan genom min Ande,säger Herren Sebaot.
7 Vem är du, du stora berg?Inför Serubbabel skall du förvandlas till jämn mark.Ty han skall föra fram slutstenenmedan man ropar:
Nåd, nåd över den!"
8 Och Herrens ord kom till mig. Han sade:
9 "Serubbabels händer har lagt grunden till detta hus.Hans händer
skall också göra det färdigtoch du skall förstå att Herren Sebaot har sänt mig till er.
10 Ty vem vill förakta
den ringa begynnelsens dag?De gläds över att se murlodeti Serubbabels hand,dessa Herrens sju ögonsom far omkring över hela jorden?"

11 Jag frågade honom: "Vad betyder dessa två olivträd till höger och till vänster om ljusstaken?"12 Och jag frågade honom igen: "Vad betyder de två olivkvistarna intill de två gyllene rännor som den gyllene oljan rinner ner igenom?"13 Då sade han till mig: "Förstår du inte vad de betyder?" Jag svarade: "Nej, min herre."14 Då sade han: "Dessa två är de smorda som står inför hela jordens Herre."