× 
 Från
 Till
 Metod

 

Mirjam och Aron går emot Mose

1 Mirjam och Aron talade illa om Mose på grund av den kushitiska* kvinnan som han hade tagit till hustru, för han hade tagit en kushitisk kvinna till hustru. 2 De sade: ”Är Mose den ende som Herren talar genom? Talar han inte också genom oss?” Och Herren hörde det. 3 Mose var en mycket ödmjuk man, mer än någon annan människa på jorden.

4 Genast sade Herren till Mose, Aron och Mirjam: ”Gå ut, ni tre, till uppenbarelsetältet.” Och de gick dit ut alla tre. 5 Då steg Herren ner i en molnpelare och ställde sig vid ingången till tältet. Han kallade på Aron och Mirjam, och de gick båda dit. 6 Och han sade:


”Hör nu mina ord.
Om det finns en Herrens profet
ibland er,
ger jag mig till känna för honom
i en syn
och talar med honom i en dröm.
7 Men så gör jag inte
med min tjänare Mose.
I hela mitt hus är han betrodd.*
8 Jag talar med honom
ansikte mot ansikte*,
tydligt och inte i gåtor,
och han får se Herrens gestalt.
Varför var ni då inte rädda
för att tala illa
om min tjänare Mose?”

9 Och Herrens vrede upptändes mot dem, och han lämnade dem.

10 När molnskyn drog sig tillbaka från tältet, se, då var Mirjam vit som snö av spetälska. Aron vände sig till Mirjam och såg att hon var spetälsk. 11 Då sade Aron till Mose: ”O, min herre, lägg inte på oss denna synd som vi i vår dårskap har begått. 12 Låt henne inte bli som ett dödfött foster vars kropp är till hälften förtärd när det kommer ut ur moderlivet.”

13 Då ropade Mose till Herren: ”O, Gud, gör henne frisk!” 14Herren svarade Mose: ”Om hennes far hade spottat henne i ansiktet, skulle hon då inte ha fått skämmas i sju dagar? Håll henne därför instängd utanför lägret i sju dagar. Sedan ska hon tas emot igen.”

15 I sju dagar hölls Mirjam instängd utanför lägret, och folket bröt inte upp förrän Mirjam hade förts tillbaka.


Fotnoter
12:1kushitisk   Moses hustru Sippora var midjanitiska (2 Mos 2:16f ), medan Kush normalt syftar på Nubien söder om Egypten. Judisk tradition tolkar ordet som att Sippora var ”mörkhyad” (jfr Höga V 1 :5). Enligt en annan tolkning kan det röra sig om en andra hustru.
12:7 Citeras i Hebr 3:2 vid en jämförelse mellan Mose och Kristus.
12:8ansikte mot ansikte   Används i 1 Kor 13:12 om full gemenskap med Gud i hans kommande rike.

Parallellställen
12:7Hebr 3:2 5.
12:82 Mos 33:11.
12:143 Mos 13:46 4 Mos 5:2f.