× 
 Från
 Till
 Metod

 

Brännoffersaltaret

Kapitel 27

1 Du skall göra altaret av akacieträ, fem alnar långt och fem alnar brett - altaret skall alltså vara liksidigt och fyrkantigt - och tre alnar högt.2 Och du skall göra horn till det och sätta i de fyra hörnen. Hornen skall vara i ett stycke med altaret, och du skall överdra det med koppar.3 Du skall göra kärl till det att föra bort askan i, liksom skovlar, skålar, gafflar och fyrfat. Alla dessa tillbehör skall du göra av koppar.4 Du skall göra ett galler till altaret, ett nät av koppar, och på nätet skall du sätta fyra ringar av koppar i de fyra hörnen.5 Du skall sätta det nertill under avsatsen på altaret, så att nätet når upp till mitten av altaret.6 Du skall göra stänger till altaret, stänger av akacieträ, och överdra dem med koppar.7 Stängerna skall skjutas in i ringarna, så att de sitter på båda sidorna av altaret när man bär det.8 Ihåligt och av plankor skall du göra det. Så som det har visats för dig på berget skall det göras.

Tabernaklets förgård

9 Du skall också göra en förgård till tabernaklet. För den södra sidan, åt söder, skall omhängen till förgården göras av tvinnat fint lingarn, hundra alnar långa, detta för den ena sidan.10 Stolparna till dem skall vara tjugo med sina tjugo fotstycken av koppar, men stolparnas krokar och band skall vara av silver.11 På samma sätt skall omhängen göras för den norra långsidan, hundra alnar långa. Stolparna till dem skall vara tjugo med tjugo fotstycken av koppar, men stolparnas krokar och band skall vara av silver.12 Förgårdens västra kortsida skall ha omhängen som är femtio alnar långa. Stolparna till dem skall vara tio med tio fotstycken.13 Förgårdens bredd på framsidan, åt öster, skall vara femtio alnar.14 Omhängena skall vara femton alnar långa på den ena sidan av den med tre stolpar och tre fotstycken.15 På den andra sidan skall omhängena också vara femton alnar långa med tre stolpar och tre fotstycken.16 Till förgårdens port skall göras ett förhänge, tjugo alnar långt, i brokig vävnad av mörkblått, purpurrött och karmosinrött garn och tvinnat fint lingarn, med fyra stolpar och fyra fotstycken.17 Alla stolparna runt förgården skall ha band av silver och krokar av silver, men deras fotstycken skall vara av koppar.18 Förgården skall vara hundra alnar lång och femtio alnar bred utefter hela längden med fem alnar höga omhängen av tvinnat fint lingarn, och fotstyckena skall vara av koppar.19 Alla tillbehör för tjänsten i tabernaklet och alla tältpluggar till tabernaklet och förgården skall vara av koppar.

Skötseln av ljusstaken

20 Du skall befalla Israels barn att bära fram till dig ren olja av stötta oliver till ljusstaken, så att lamporna kan sättas upp dagligen.21 I uppenbarelsetältet, utanför förlåten som hänger framför vittnesbördet, skall Aron och hans söner sköta den från kväll till morgon inför Herrens ansikte. Det skall vara en evig stadga från släkte till släkte bland Israels barn.