× 
 Från
 Till
 Metod

 

Psalm 86

Davids förtröstan på Herren i svår nöd

1 En bön av David.

Herre, vänd ditt öra till mig
och svara mig,
ty jag är betryckt och fattig.
2 Bevara min själ, ty jag är din.Du, min Gud, fräls din tjänaresom förtröstar på dig.
3 Var mig nådig, Herre,ty hela dagen ropar jag till dig.
4 Gläd din tjänares själ,ty till dig, Herre,
lyfter jag min själ.
5 Du, Herre, är god och vill förlåta,du är stor i nåd mot alla
som ropar till dig.
6 Herre, hör min bön,lyssna till mina böners ljud!
7 Jag ropar till dig på nödens dag,ty du skall svara mig.

8 Herre, ingen är dig lik
bland gudarna,
inga gärningar är som dina.
9 Alla folk som du har gjortskall komma och tillbe inför dig, Herre,de skall ära ditt namn.
10 Ty du är stor och du gör under.Du ensam är Gud.

11 Visa mig, Herre, din väg,jag vill vandra i din sanning.Bevara mitt hjärta vid detta enda:Att jag fruktar ditt namn.
12 Jag vill tacka dig, Herre,
min Gud,av hela mitt hjärtaoch ära ditt namn i evighet.
13 Ty din nåd är stor över mig,du räddar min själ
ur dödsrikets djup.

14 Gud, övermodiga människor
har rest sig mot mig,
en skara våldsmän står efter mitt liv,de har inte dig för ögonen.
15 Men du, Herre,
är en barmhärtig och nådig Gud,sen till vrede och stor i nåd
och sanning.
16 Vänd dig till mig
och visa mig nåd.Ge din makt åt din tjänareoch fräls din tjänarinnas son!
17 Gör ett tecken med mig,
så att det går mig väl.Låt dem som hatar mig skämmas,när de ser att du, Herre,hjälper och tröstar mig.