× 
 Från
 Till
 Metod

 

Jerusalems belägring


och räddning

Kapitel 29

1 Ve dig, Ariel, Ariel,*
staden där David
slog upp sitt läger!
Lägg år till år,låt högtiderna fullborda
sitt kretslopp,
2 så skall jag försätta Ariel
i svårigheter.Där skall bli sorg och jämmer,och den skall vara för mig
ett verkligt Ariel.
3 Jag skall slå läger
runt omkring dig,omringa dig med belägringsvallaroch resa upp bålverk mot dig.
4 Då skall du bli förnedradoch tala djupt nerifrån jorden,dämpade skall dina ord
komma fram ur stoftet.Din röst skall höras ur jorden
som en andes röst,ur stoftet skall du viska fram
dina ord.

5 Men många av dina fiender
skall bli som fint damm,
våldsmännens skara
som bortflygande agnar.Detta skall ske plötsligt,
på ett ögonblick.
6 Från Herren Sebaot
skall straffet kommamed åska och jordbävning
och väldigt dån,med storm och oväderoch med flammor
av förtärande eld.
7 Och alla de många folk
som förde krig mot Ariel,alla som drog ut i strid mot det och dess befästningoch vållade det svårigheterskall vara som en drömsyn
om natten.
8 Som när den hungrige drömmer att han äteroch vaknar och känner
att magen är tom,som när den törstige drömmer
att han drickeroch vaknar och känner
att han försmäktar av törst,så skall det gå med alla de folksom drog ut i strid
mot Sions berg.

9 Häpna och förundras,stirra er blinda, ja, var blinda.De är druckna, men inte av vin,de raglar,
men inte av starka drycker.
10 Ty Herren har utgjutit över eren ande med djup sömnoch tillslutit era ögon.Han har höljt mörker
över profeternaoch över siarna, era ledare.

11 All uppenbarelse har för er blivit som orden i en förseglad bok. Räcker man en sådan bok åt någon som kan läsa och säger: "Läs detta," så svarar han: "Jag kan det inte, den är ju förseglad."12 Och räcker man den åt någon som inte kan läsa och säger: "Läs detta", så svarar han: "Jag kan inte läsa."

13 Herren har sagt:Eftersom detta folk nalkas mig med sin munoch ärar mig med sina läpparmen låter sitt hjärta
vara långt ifrån mig,är fruktan för migbara ett inlärt människobud.
14 Se, därför skall jag ännu en gånggöra underbara ting
med detta folk,ja, underbara och förunderliga.De visas vishet skall förgå,de förståndigas förstånd
skall förmörkas.

15 Ve dem som går ner i djupenför att dölja sina rådslag
för Herren,som bedriver sina verk i mörkretoch säger: "Vem ser oss,
och vem känner oss?"
16 Hur dåraktiga är ni inte!Skall leret anses lika
med krukmakaren?Skall verket säga om sin mästare:"Han har inte gjort mig"?Eller skall det formade säga
om honom som har format det:"Han förstår ingenting"?

17 Ännu en liten tidoch Libanon skall förvandlas
till ett bördigt fält,och det bördiga fältet
skall räknas som vildmark.
18 Den dagen skall de döva höra bokens ordoch de blindas ögon
se ur dunkel och mörker.
19 De ödmjuka skall få allt större glädje i Herren,de fattigaste bland människor skall fröjda sig i Israels Helige.
20 Det är förbi med våldsmännen,det är slut med hånare.Alla som ville det onda
skall utrotas,
21 de som genom sitt ord
kom en människa att synda,som snärjde den
som skulle skipa rätt i portenoch åsidosatte rätten för den rättfärdige för ingenting.

22 Därför säger Herren
till Jakobs hus,
han som befriade Abraham:Jakob skall inte mer
behöva blygas,hans ansikte
skall inte längre blekna,
23 ty när han,
det vill säga hans barn,ser mina händers verk ibland sig,kommer de att hålla mitt namn heligt.De kommer att hålla Jakobs Helige heligoch bäva för Israels Gud.
24 De som gått vilse i anden
skall få förstånd,de missnöjda
skall ta emot undervisning.

Fotnoter
29:1Ariel kan beteckna Jerusalem såsom Guds altarhärd. Ordet kan också översättas "Guds lejon".