× 
 Från
 Till
 Metod

 

Jobs svar på Elifas tredje tal

Kapitel 23

1 Då tog Job till orda och sade:

2 Också i dag är min klagan trotsig.Min hand* vilar tungt
över mitt suckande.
3 O, om jag visste hur jag skulle finna honom,hur jag kunde komma
till hans boning!
4 Jag skulle lägga fram min sak inför honom,fylla min mun med bevis.
5 Jag ville veta
vad han kan svara mig,begrunda
vad han har att säga till mig.
6 Skulle han bekämpa mig
med sin stora makt?Nej, han skulle höra på mig.
7 En rättfärdig skulle då vara
hans motpart,jag skulle för alltid bli frikänd
av min domare.

8 Se, går jag mot öster,
är han inte där,
går jag mot väster,
finner jag honom ej.
9 Är han verksam i norr,
skådar jag honom inte,vänder han sig åt söder,
ser jag honom ej.
10 Han vet vilken väg
jag har vandrat,prövar han mig, skall jag komma ur prövningen som guld.
11 Min fot har hållit fast
vid hans spår,jag har följt hans väg
utan att vika av.
12 Hans läppars bud
har jag inte övergett,hans muns ord är mig en större skatt än mitt dagliga bröd.

13 Men han är den ende,vem kan stå honom emot?Vad han vill, det gör han.
14 Han fullbordar
vad han har beslutat om mig,och mycket mer av samma slag.
15 Därför bävar jag för hans ansikte,när jag tänker på det
blir jag rädd för honom.
16 Gud har gjort mitt hjärta försagt,den Allsmäktige
har fått mig att bäva,
17 ty jag fick inte förgås
innan mörkret kom,han dolde inte den svarta natten för mitt ansikte.

Fotnoter
23:2Min hand Septuaginta och den syriska översättningen: "Hans hand".