× 
 Från
 Till
 Metod

 

Folkets bön i djupaste förnedring

Kapitel 5

1 Kom ihåg, Herre,
vad som skett med oss,
skåda ner och se hur vi föraktas.
2 Vår arvedel har blivit
främlingars egendom,våra hus är i främmande hand.
3 Vi har blivit föräldralösa,
vi har ingen far,våra mödrar är som änkor.
4 Mot betalning
får vi dricka vårt eget vatten,för pengar får vi vår egen ved.
5 Våra förföljare är oss i hälarna.Hur trötta vi än är,
unnar de oss ingen vila.

6 Vi har räckt ut vår hand
till Egypten
och till Assyrien för att få bröd
att mätta oss med.
7 Våra fäder har syndat,
de finns inte mer.Vi måste bära deras missgärningar.
8 Slavar härskar över oss,ingen finns som befriar oss
ur deras hand.
9 Med fara för vårt liv
hämtar vi vårt bröd,bärgar det undan öknens svärd.
10 Vår hud är glödande som en ugn,febersjuk av hunger.

11 De våldtog kvinnor i Sion,jungfrur i Juda städer.
12 Furstarna blev hängda av dem,de äldre hedrade man inte.
13 Unga män måste bära
på kvarnstenar,pojkar dignade under bördor
av ved.
14 De gamla sitter inte längre
i porten,de unga har upphört
med sin musik.
15 Glädjen är borta från vårt hjärta,vår dans är förvandlad till sorg.
16 Kronan har fallit från vårt huvud.Ve oss, att vi syndade så!
17 Därför har också vårt hjärta blivit sjuktoch därför är våra ögon förmörkade.
18 Sions berg ligger ödeoch rävar strövar omkring på det.

19 Du, Herre, förblir för evigt,din tron från släkte till släkte.
20 Varför skulle du glömma oss
för alltid,överge oss till evig tid?
21 Tag oss till dig på nytt, Herre,så att vi kan vända åter.Förnya våra dagar
så att de blir som förr,
22 om du inte helt har förkastat oss.Du har varit mycket vred på oss.