× 
 Från
 Till
 Metod

 


Kapitel 22

1 Gott namn är mer värt
än stor rikedom,
gott anseende bättre än
silver och guld.

2 Rik och fattig får leva sida vid sida,Herren har gjort dem båda.

3 Den kloke ser faran
och söker skydd,
oförståndiga går vidare
och får sitt straff.

4 Lön för ödmjukhet
och Herrens fruktan,
är rikedom, ära och liv.

5 Törnen och snaror ligger på den svekfulles väg,den som vill bevara sitt liv
håller sig fjärran från dem.

6 Vänj den unge vid den väg
han bör vandra,
så viker han ej av från den
när han blir gammal.

7 Den rike råder över de fattiga,låntagaren blir långivarens slav.

8 Den som sår orätt
får skörda fördärv,
hans vredes stav skall få ett slut.

9 Den som unnar andra gott
blir välsignad,
för han delar sitt bröd
med den fattige.

10 Driv ut bespottaren
så upphör kivet
och det blir slut på tvist
och smädelse.

11 Den som älskar hjärtats renhet och talar vänligtfår kungen till vän.

12 Herrens ögon vakar
över kunskapen,
den trolöses ord gör han om intet.

13 Den late säger:
"Det är ett lejon där ute,
jag kan bli dödad mitt på gatan."

14 Främmande kvinnors mun
är en djup grop,
den Herren är vred på faller i den.

15 Oförstånd vidlåder barnets hjärta,fostrans ris driver bort det.

16 Att förtrycka den fattige
för att få mer
och att ge åt en rikleder bara till utarmning.

De visas ord (22:17-24:22)

17 Vänd hit ditt öra
och hör de visas ord,lägg min kunskap på ditt hjärta.
18 Det är gott att du bevarar dem
i ditt inre,låt dem alla ständigt vara
på dina läppar.
19 För att du skall sätta din förtröstan till Herren,undervisar jag i dag just dig.
20 Ja, jag har skrivit till digtrettio ord med råd och kunskap
21 för att lära dig
sanningens tillförlitliga ord,så att du rätt kan svara dem
som har sänt dig.

22 Plundra inte den fattige
därför att han är fattig,
och krossa inte den olycklige i rätten.
23 Ty Herren skall ta sig an
deras sak,dem som rövar från dem
skall han beröva livet.

24 Ge dig inte i lag
med en lättretad man
och gå inte in till en hetlevrad,
25 så att du lär dig hans vägaroch lägger en snara för ditt liv.
26 Var inte bland dem
som ger handslagoch går i borgen för lån.
27 Varför skulle man få ta den säng som du ligger på,när du inte kan betala?

28 Flytta inte en gammal gränsstensom dina fäder har rest.

29 Ser du en man som är skicklig
i sin syssla - han får träda
i kungars tjänst och behöver inte
tjäna vanliga människor.