× 
 Från
 Till
 Metod

 

Varning för olika slags dårskap

Kapitel 6

1 Min son, om du har gått i
borgen för din nästa
och givit ditt handslag
åt en främling,
2 om du har blivit snärjd
genom dina ordoch fångad genom din muns tal,
3 gör då detta, min son,
för att rädda dig,eftersom du har kommit
i din nästas våld:Gå och ödmjuka dig
och lämna honom ingen ro,
4 unna inte dina ögon sömneller dina ögonlock slummer.
5 Sök räddning
som en gasell undan jägaren,som en fågel ur fågelfängarens våld.

6 Gå bort till myran, du late,se hur hon gör och bli vis.
7 Hon har ingen furste över sig,ingen tillsyningsman eller herre.
8 Hon bereder om sommaren
sin födaoch samlar under skördetiden
in sin mat.
9 Hur länge skall du ligga, du late?När skall du stiga upp
från din sömn?
10 Sov ännu något, slumra lite till,lägg ännu en stund armarna
i kors för att vila,
11 så skall fattigdomen komma över dig som en rövareoch armodet som en väpnad man.

12 En fördärvlig människa,
en ogärningsman,
är den som går omkring
med falskhet i sin mun,
13 som blinkar med ögonen, skrapar med foten,gör tecken med fingrarna.
14 En sådan bär svek i sitt hjärta,han smider alltid ränkeroch ger upphov till trätor.
15 Därför kommer hans ofärd
med hast,plötsligt blir han krossad
utan räddning.

16 Sex ting är det
som Herren hatar,
ja, sju som han avskyr:
17 stolta ögon, en lögnaktig tunga,händer som utgjuter
oskyldigt blod,
18 ett hjärta som smider
onda planer,fötter som skyndar
till det som är ont,
19 den som främjar lögn
genom att vittna falsktoch den som vållar trätor
mellan bröder.

Varning för äktenskapsbrott

20 Min son, bevara din fars budoch förkasta inte din mors undervisning.
21 Ha dem alltid bundna
vid ditt hjärta,fäst dem omkring din hals.
22 Låt dem leda dig när du går,vaka över dig när du liggeroch tala till dig när du vaknar.
23 Ty budet är en lykta
och undervisningen ett ljus,förmanande tillrättavisning
är en livets väg.
24 De skall bevara dig
för onda kvinnor,för den främmande kvinnans smicker.
25 Ha inte begärelse i ditt hjärta
till hennes skönhetoch låt dig inte fångas
av hennes blickar.
26 Ty för skökan måste du lämna din sista brödbit,och den gifta kvinnan vill fånga din dyrbara själ.
27 Kan någon hämta eld
i sitt mantelveckutan att kläderna brinner upp?
28 Eller kan någon gå på
glödande kolutan att fötterna blir svedda?
29 Så går det den som går in
till sin nästas hustru,ostraffad blir ingen
som kommer henne nära.

30 Föraktar man inte tjuven som stjälför att äta sig mätt
när han är hungrig?
31 Om han ertappas
måste han betala sjufalt igenoch ge ifrån sig allt han äger
i sitt hus.
32 Likaså är den utan förstånd,som förför en annans hustru.Den som gör så
fördärvar sitt eget liv.
33 Plåga och skam
är vad han vinner,hans vanära utplånas aldrig.
34 Ty svartsjuk är mannens vrede,han skonar ej på hämndens dag.
35 Betalning tar han inte emot,han bryr sig inte om
dina stora gåvor.