× 
 Från
 Till
 Metod

 

Pröva andarna

1 Mina älskade, tro inte varje ande, utan pröva om andarna kommer från Gud. Det finns ju många falska profeter som har gått ut i världen. 2 Så känner ni igen Guds Ande: varje ande som bekänner att Jesus är Kristus* som kommit i köttet, den är från Gud, 3 och varje ande som inte bekänner Jesus, den är inte från Gud. Detta är Antikrists ande, som ni har hört skulle komma och som redan nu finns i världen.

4 Ni, kära barn, är från Gud och har besegrat dem, för han som är i er är större än den som är i världen. 5 De är från världen, därför talar de utifrån världen och världen lyssnar till dem. 6 Vi tillhör Gud. Den som känner Gud lyssnar till oss*. Den som inte är av Gud lyssnar inte till oss. Det är så vi känner igen sanningens Ande och villfarelsens ande.

Guds kärlek och vår

7 Mina älskade, låt oss älska varandra, för kärleken kommer från Gud. Var och en som älskar är född av Gud och känner Gud. 8 Den som inte älskar har inte lärt känna Gud, för Gud är kärlek. 9 Så uppenbarades Guds kärlek till oss*: han sände sin enfödde Son till världen för att vi skulle leva genom honom. 10 Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin Son till försoning för våra synder.

11 Mina älskade, om Gud har älskat oss så högt, är också vi skyldiga att älska varandra. 12 Ingen har någonsin sett Gud. Om vi älskar varandra, förblir Gud i oss och hans kärlek har nått sitt mål i oss. 13 Vi vet att vi förblir i honom och han i oss genom att han har gett oss av sin Ande. 14 Vi har sett och vittnar om att Fadern har sänt sin Son som världens Frälsare. 15 Om någon bekänner att Jesus är Guds Son, förblir Gud i honom och han själv förblir i Gud. 16 Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den.

Gud är kärlek. Den som förblir i kärleken förblir i Gud, och Gud förblir i honom. 17 Så har kärleken nått sitt mål hos oss: att vi har frimodighet på domens dag. För sådan han är, sådana är också vi i den här världen. 18 Det finns ingen rädsla i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan, för rädsla hör samman med straff. Den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken.

19 Vi älskar därför att han först har älskat oss. 20 Om någon säger att han älskar Gud men hatar sin broder, så är han en lögnare. Den som inte älskar sin broder, som han har sett, kan inte älska Gud som han inte har sett. 21 Och detta bud har vi från honom: att den som älskar Gud också ska älska sin broder.


Fotnoter
4:2bekänner att Jesus är Kristus som kommit i köttet   Annan översättning: "bekänner Jesus Kristus som kommen i köttet". De gnostiska irrlärarna trodde på en rent andlig frälsare och förnekade därför inkarnationen.
4:6lyssnar till oss    Tar emot den apostoliska undervisningen (jfr Matt 10:40 , Luk 10:16 ).
4:9till oss   Annan översättning: "bland oss".

Parallellställen
4:1Matt 7:15 24:24 Apg 20:29f 1 Tess 5:21 2 Petr 2:1.
4:21 Kor 12:3 1 Joh 5:1.
4:31 Joh 2:18.
4:4Joh 16:33.
4:5Joh 3:31 15:19.
4:6Joh 8:47.
4:71 Joh 2:29.
4:81 Joh 4:16.
4:9Joh 3:16 Rom 5:8 1 Joh 3:16.
4:10Joh 15:16 Rom 3:24f 1 Joh 2:2.
4:11Matt 18:33.
4:122 Mos 33:20 Joh 1:18.
4:13Rom 5:5 1 Joh 3:24.
4:14Joh 1:14 1 Joh 1:2.
4:151 Joh 2:23.
4:16Rom 5:5 1 Joh 4:8.
4:171 Joh 2:28.
4:18Rom 8:15.
4:191 Joh 4:10.
4:201 Joh 2:4 11.
4:213 Mos 19:18 Matt 22:37f Joh 13:34.