× 
 Från
 Till
 Metod

 

Tron på Guds Son

1 Var och en som tror att Jesus är Kristus är född av Gud. Och den som älskar Fadern älskar också den som är född av honom. 2 När vi älskar Gud och håller hans bud, då vet vi att vi älskar Guds barn. 3 Detta är kärleken till Gud: att vi håller hans bud. Och hans bud är inte tunga, 4 för allt som är fött av Gud besegrar världen. Och detta är den seger som har besegrat världen: vår tro. 5 Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds Son?

6 Han är den som kom genom vatten och blod, Jesus Kristus: inte bara genom vattnet, utan genom vattnet och blodet*. Och Anden är den som vittnar, eftersom Anden är sanningen. 7 Det är tre som vittnar*: 8 Anden, vattnet och blodet, och dessa tre är eniga. 9 Om vi godtar människors vittnesbörd så är Guds vittnesbörd starkare, för detta är Guds vittnesbörd som han har gett om sin Son. 10 Den som tror på Guds Son har vittnesbördet inom sig*. Den som inte tror på Gud gör honom till en lögnare, eftersom han inte tror på det vittnesbörd som Gud har gett om sin Son. 11 Och detta är vittnesbördet: Gud har gett oss evigt liv, och det livet är i hans Son. 12 Den som har Sonen har livet. Den som inte har Guds Son har inte livet.

13 Detta skriver jag till er för att ni ska veta att ni har evigt liv, ni som tror på Guds Sons namn. 14 Och den tilliten har vi till honom, att om vi ber om något efter hans vilja så hör han oss. 15 Och om vi vet att han hör oss vad vi än ber om, då vet vi också att vi redan har det vi bett honom om.

16 Om någon ser sin broder begå en synd som inte leder till döden, då ska han be och Gud ska ge honom liv. Detta gäller dem vilkas synd inte leder till döden. Det finns synd som leder till döden, och jag säger inte att man ska be för den. 17 All orättfärdighet är synd, men det finns synd som inte leder till döden.

18 Vi vet att ingen som är född av Gud syndar*. Han som är född av Gud bevarar honom* så att den onde inte kan röra honom. 19 Vi vet att vi är av Gud och att hela världen är i den ondes våld. 20 Men vi vet att Guds Son har kommit och gett oss förstånd så att vi känner den Sanne, och vi är i den Sanne, i hans Son Jesus Kristus. Han är den sanne Guden och det eviga livet.

21 Kära barn, var på er vakt mot avgudarna.


Fotnoter
5:6vattnet och blodet   Gnostikerna lade sin tonvikt vid Jesu dop i floden Jordan (vattnet, Matt 3:13f ), men Johannes betonade även hans försoningsdöd på korset (blodet, Joh 19:34f ).
5:7Det är tre som vittnar:   Några medeltida handskrifter, särskilt latinska, tillägger: "i himlen: Fadern, Ordet och den helige Ande, och dessa tre är ett. Och det är tre som vittnar på jorden:".
5:10inom sig   Andra handskrifter: "i honom".
5:18syndar   Annan översättning: "fortsätter synda".
5:18Han som är född av Gud bevarar honom   Dvs Jesus, som bevarar sina troende som är födda på nytt (jfr Joh 1:13 , 3:3f ). Andra handskrifter har i stället "Han som är född av Gud bevarar sig själv", vilket talar om den kristnes vaksamhet mot synden.

Parallellställen
5:1Joh 1:12 1 Joh 4:2.
5:3Matt 11:30 Joh 14:15 2 Joh v 6.
5:4Joh 16:33.
5:51 Kor 15:57 1 Joh 4:4.
5:6Matt 3:13f Joh 19:34.
5:9Joh 5:36f.
5:10Rom 8:16 Joh 3:33.
5:11Joh 1:4 1 Joh 2:25.
5:12Joh 3:36.
5:13Joh 20:31.
5:14Matt 7:7 1 Joh 3:21f.
5:164 Mos 15:30 Matt 12:31 Hebr 6:4f.
5:171 Joh 3:4.
5:181 Joh 3:9.
5:19Gal 1:4 1 Joh 2:15f.
5:20Joh 17:3 1 Joh 1:2.
5:211 Kor 10:14.