× 
 Från
 Till
 Metod

 

Ordet blev kött

1 I begynnelsen var Ordet*, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. 2 Han var i begynnelsen hos Gud. 3 Allt blev till genom honom, och utan honom blev ingenting till av det som är till. 4 I honom var liv, och livet var människornas ljus. 5 Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit* det.

6 Det kom en man, sänd av Gud. Hans namn var Johannes. 7 Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset, för att alla skulle komma till tro genom honom. 8 Själv var han inte ljuset, men han kom för att vittna om ljuset.

9 Det sanna ljuset, som ger ljus åt alla människor, skulle nu komma in i världen. 10 Han var i världen och världen hade blivit till genom honom, men världen kände honom inte. 11 Han kom till det som var hans eget, och hans egna tog inte emot honom. 12 Men åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. 13 De är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja, utan av Gud.

14 Och Ordet blev kött* och bodde bland oss*, och vi såg hans härlighet, den härlighet som den Enfödde har från Fadern. Och han var full av nåd och sanning. 15 Johannes vittnar om honom och ropar: "Det var om honom jag sade: Han som kommer efter mig är före mig, för han var till före mig." 16 Av hans fullhet har vi alla fått, nåd och åter nåd. 17 Lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. 18 Ingen har någonsin sett Gud. Den Enfödde, som själv är Gud och* i Faderns famn*, han har gjort honom känd.

Johannes Döparens vittnesbörd

19 Detta är Johannes vittnesbörd när judarna* sände präster och leviter från Jerusalem för att fråga honom vem han var. 20 Han bekände och förnekade inte*, han bekände: "Jag är inte Messias*." 21 De frågade honom: "Vem är du då? Är du Elia?" Han sade: "Nej, det är jag inte." – "Är du Profeten*?" Han svarade: "Nej."

22 Då sade de till honom: "Vem är du då? Vi måste ge ett svar till dem som har sänt oss. Vad säger du om dig själv?" 23 Han svarade med profeten Jesajas ord: "Jag är rösten som ropar i öknen: Gör vägen rak för Herren!"*

24 De som var utsända kom från fariseerna, 25 och de frågade honom: "Varför döper du då, om du varken är Messias eller Elia eller Profeten?" 26 Johannes svarade dem: "Jag döper i vatten. Men mitt ibland er står en som ni inte känner. 27 Han kommer efter mig, och jag är inte värdig ens att lossa remmen på hans sandal*." 28 Detta hände i Betania på andra sidan Jordan* där Johannes döpte.

29 Nästa dag såg han Jesus komma, och han sade: "Se Guds Lamm* som tar bort* världens synd! 30 Det var om honom jag sade: Efter mig kommer en man som är före mig, för han var till före mig. 31 Jag kände honom inte*, men för att han ska uppenbaras för Israel har jag kommit och döper i vatten."

32 Johannes vittnade och sade: "Jag såg Anden komma ner som en duva från himlen och stanna över honom. 33 Jag kände honom inte, men han som sände mig att döpa i vatten sade till mig: Den du ser Anden komma ner och stanna över, han är den som döper i den helige Ande. 34 Jag har sett det och vittnat: han är Guds Son."

Jesu första lärjungar

35 Nästa dag stod Johannes där igen med två av sina lärjungar. 36 När han såg Jesus komma gående, sade han: "Se Guds Lamm!" 37 De båda lärjungarna hörde vad han sade och följde efter Jesus.

38 Jesus vände sig om och såg att de följde honom, och han frågade dem: "Vad söker ni?" De svarade: "Rabbi" – det betyder lärare – "var bor du?" 39 Han sade till dem: "Kom och se!" Då gick de med honom och såg var han bodde, och de stannade hos honom den dagen. Det var omkring tionde timmen*.

40 Andreas, Simon Petrus bror, var en av de två* som hade hört vad Johannes sade och följt Jesus. 41 Han fann först sin bror Simon och sade till honom: "Vi har funnit Messias!" – det betyder Kristus, den Smorde. 42 Och han förde honom till Jesus. Jesus såg på honom och sade: "Du är Simon, Johannes son. Du ska heta Kefas*" – det betyder Petrus.

43 Nästa dag beslöt Jesus att gå därifrån till Galileen. Då fann han Filippus och sade till honom: "Följ mig!" 44 Filippus var från Betsaida, samma stad som Andreas och Petrus. 45 Filippus fann Natanael* och sade till honom: "Vi har funnit honom som Mose skrev om i lagen och som profeterna skrev om – Jesus, Josefs son från Nasaret." 46 Natanael sade till honom: "Från Nasaret? Kan det komma något gott därifrån?" Filippus svarade: "Kom och se!"

47 Jesus såg Natanael komma och sade om honom: "Här är en sann israelit som är utan svek." 48 Natanael frågade honom: "Hur kan du känna mig?" Jesus svarade: "Innan Filippus kallade på dig såg jag dig under fikonträdet." 49 Natanael svarade: "Rabbi, du är Guds Son, du är Israels kung!" 50 Jesus svarade honom: "Du tror* för att jag sade att jag såg dig under fikonträdet. Större saker än så ska du få se." 51 Sedan sade han till honom: "Jag säger er sanningen*: Ni ska få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över Människosonen."


Inledning till boken
Aposteln Johannes kallar sig "den lärjunge som Jesus älskade" (13:23, 21:20f). Som ögonvittne (1:14, 19:35, 20:39f, jfr 1 Joh 1:1) tecknar han i sitt evangelium en särskilt innerlig bild av hur "Ordet blev kött" (1:14), med målet "att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds Son, och för att ni genom tron ska ha liv i hans namn" (20:31).

Efter Jesu himmelsfärd var Johannes länge en av "pelarna" i församlingen i Jerusalem (Apg 1:13, 3:1, Gal 2:9). Längre fram var han enligt traditionen verksam i storstaden Efesos i sydvästra nuvarande Turkiet, där evangeliet tillkom någon gång mellan 70-talet och 90-talet e Kr.

Fotnoter
1:1Ordet   Annan översättning: "Tanken" (grekiska lógos ). GT beskriver hur Guds ord sänds ut för att utföra Guds verk i världen (se t ex 1 Mos 1:3 , Ps 107:20 , Jes 55:11 , samt även Hebr 1:3 , 11:3 ).
1:5övervunnit   Annan översättning: "förstått". Ordagrant: "greppat", "tagit ner".
1:14Ordet blev kött   Dvs kom till vår värld i mänsklig gestalt.
1:14bodde bland oss   Ordagrant: "tältade bland oss". Tälttemplet, tabernaklet, var platsen för Guds uppenbarelse mitt bland folket under det gamla förbundets tid (2 Mos 25, jfr även Upp 21:3 ).
1:18Den Enfödde, som själv är Gud och   Andra handskrifter: "Den enfödde Sonen, som är".
1:18i Faderns famn   Alltså nära Fadern, på hedersplatsen närmast honom (jfr Joh 13:23f ).
1:19judarna   I Johannesevangeliet syftar ordet normalt på det judiska folkets ledare i Stora rådet, inte på det vanliga folket där Jesus rörde sig som en jude bland judar.
1:20bekände och förnekade inte   I Efesos där Johannesevangeliet skrevs fanns det länge lärjungar till Johannes Döparen (jfr Apg 19:1f ). Kanske betonar aposteln Johannes särskilt för dessa hur Johannes Döparen pekade framåt mot Jesus.
1:20Messias   Hebr. för "den Smorde", på grekiska "Kristus", Guds utlovade frälsare, kung och profet.
1:21Profeten   Den Profet som är utlovad i 5 Mos 18:15 , 18 uppfattades av judarnas skriftlärda som en annan person än Messias (vers 25). Dock identifierar både Johannes Döparen och aposteln Petrus (Apg 3:22 ) den utlovade Profeten med Messias.
1:23 Jes 40:3 .
1:27lossa remmen på hans sandal   En slavs uppgift.
1:28Betania på andra sidan Jordan   Ett annat Betania än det som låg nära Jerusalem (11:1 ). Andra handskrifter kallar platsen Betabara , "vadställets hus". Den kan ha legat antingen vid Jeriko nära Döda havet eller längre norrut, närmare Galileiska sjön.
1:29Guds Lamm    Uttrycket går tillbaka på GT:s profetior om offerlammet (3 Mos 4:32f ), påskalammet (2 Mos 12:3f ) och Herrens lidande tjänare, "ett lamm som förs bort för att slaktas" (Jes 53:7 , Jer 11:19 ).
1:29tar bort   Annan översättning: "bär".
1:31jag kände honom inte   Johannes Döparen var släkt med Jesus på långt håll (Luk 1:36 ), men hade levt stora delar av sitt liv i öknen (Luk 1:80 ).
1:39tionde timmen   Räknat från gryningen, alltså ca kl 16 på eftermiddagen.
1:40en av de två   Kanske var aposteln Johannes själv den andre lärjungen. Han var fiskekamrat med Andreas och Petrus (Luk 5:10 ) och framställningen har tydliga drag av ögonvittnesskildring.
1:42Kefas … Petrus   De två namnen är arameiska och grekiska för "sten" eller "klippa".
1:45Natanael   Kanske samme person som bar efternamnet Bartolomeus ("Tolmais son"), jfr Matt 10:3 .
1:50Du tror   Annan översättning: "Tror du …?"
1:51Jag säger er sanningen   Ordagrant: "Amen, amen, jag säger er". Hebreiskans amén betyder närmast "sant", "trovärdigt". Jesus använder uttrycket ofta, i Johannesevangeliet alltid dubblerat, och han kallar sig själv för "Amen" (Upp 3:14 ) och sanningen själv (14:6 ).

Parallellställen
1:3Ps 33:6 Kol 1:16 Hebr 1:2.
1:4Ps 36:10 Joh 5:26 1 Joh 5:11.
1:5Jes 60:1f Joh 8:12.
1:6Matt 3:1 Mark 1:4 Luk 1:13 17.
1:9Matt 4:16 Joh 3:19.
1:12Rom 8:15 Gal 3:26.
1:13Joh 3:3f 1 Petr 1:23.
1:14Jes 7:14 Gal 4:4 Kol 1:19.
1:15Matt 3:11 Mark 1:7.
1:16Kol 2:9f.
1:172 Mos 20:1f.
1:182 Mos 33:20 Matt 11:27 Luk 10:22.
1:19Joh 5:33.
1:20Joh 3:28.
1:26Matt 3:11 Luk 3:16.
1:32Matt 3:16 Mark 1:10 Luk 3:22.
1:33Matt 3:11.
1:451 Mos 3:15 49:10.
1:511 Mos 28:12.