× 
 Från
 Till
 Metod

 

Varnande exempel

1 Bröder, jag vill att ni ska veta att alla våra fäder var under molnskyn och att alla gick genom havet.*2 Alla blev de döpta i molnskyn och havet till gemenskap med Mose.*3 Alla åt de samma andliga mat*, 4 och alla drack de samma andliga dryck. De drack ur en andlig klippa som följde dem*, och den klippan var Kristus.

5 Men de flesta av dem hade Gud inte behag till, utan de föll och låg utspridda i öknen. 6 Det som hände dem har blivit ett varnande exempel för oss, för att vi inte ska ha begär till det onda som de hade. 7 Bli inte heller avgudadyrkare som några av dem, som det står skrivet: Folket satte sig för att äta och dricka och reste sig för att roa sig.* 8 Vi ska inte heller begå sexuell synd som några av dem gjorde – på en enda dag föll tjugotretusen*. 9 Och vi ska inte fresta Kristus som några av dem gjorde – de dödades av ormar. 10 Klaga inte heller som några av dem gjorde – de dödades av fördärvaren.*11 Det som hände dem är exempel, och det skrevs ner för att varna oss som har världens slut inpå oss.

12 Därför ska den som tror sig stå se till att han inte faller. 13 Ingen annan frestelse* har drabbat er än vad människor får möta. Och Gud är trofast, han ska inte tillåta att ni frestas över er förmåga. Samtidigt med frestelsen kommer han också att ge en utväg, så att ni kan härda ut.

Nattvarden och offermåltiderna

14 Därför, mina älskade, fly avgudadyrkan! 15 Jag talar till förståndiga människor. Bedöm själva vad jag säger. 16 Välsignelsens bägare* som vi välsignar, är den inte gemenskap med Kristi blod? Brödet som vi bryter, är det inte gemenskap med Kristi kropp? 17 Eftersom brödet är ett, är vi som är många en enda kropp, för alla får vi del av ett och samma bröd. 18 Se på det jordiska Israel. Har inte de som äter av offren del i altaret?

19 Så vad menar jag? Att avgudaoffer betyder något eller att en avgud betyder något? 20 Nej, men vad hedningarna offrar, det offrar de åt onda andar och inte åt Gud, och jag vill inte att ni ska ha gemenskap med de onda andarna. 21 Ni kan inte dricka både Herrens bägare och onda andars bägare.* Ni kan inte ha del både i Herrens bord och i onda andars bord. 22 Eller vill vi utmana Herren? Är vi starkare än han?

Samvetets frihet

23 Allt är tillåtet, men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet, men allt bygger inte upp. 24 Ingen ska söka sitt eget bästa, utan den andres. 25 Ät allt som säljs på torget utan att ställa frågor för samvetets skull, 26 för jorden är Herrens med allt vad den rymmer.*

27 Om någon av dem som inte tror bjuder hem er och ni vill gå, ät då allt som sätts fram åt er utan att ställa frågor för samvetets skull. 28 Men om någon skulle säga till er: "Det här är offerkött", avstå då från att äta av hänsyn till den som sade det och för samvetets skull.

29 Jag menar då inte ditt eget samvete utan den andres. Varför ska min frihet dömas av en annans samvete? 30 Om jag äter med tacksamhet, varför blir jag då kritiserad för något som jag tackar Gud för?

31 Alltså: om ni äter eller dricker eller vad ni än gör, så gör allt till Guds ära. 32 Väck inte anstöt vare sig hos judar eller greker eller i Guds församling. 33 Själv försöker jag i allt foga mig efter alla och söker inte mitt eget bästa utan de mångas, för att de ska bli frälsta.


Fotnoter
10:1molnskyn … havet   Efter uttåget ur Egypten leddes Israels folk av Guds närvaro i form av en molnsky till Röda havet (2 Mos 13:21f ).
10:2döpta … till gemenskap med Mose   Mose framställs här som en förebild till Kristus.
10:3samma andliga mat   Mannat från Gud (se 2 Mos 16:24f , Joh 6:31 ).
10:4en andlig klippa som följde dem   Eftersom vattnet ur klippan nämns på två ställen under ökenvandringen (2 Mos 17:6 , 4 Mos 20:8f ) uttrycktes det i en rabbinsk tradition som att klippan följde folket.
10:7roa sig   med dans kring guldkalven (2 Mos 32:6 , 18f).
10:8på en enda dag föll tjugotretusen   Tretusen dödades med svärd (2 Mos 32:27f ), de övriga av Herrens straffdom (2 Mos 32:35 ).
10:10fördärvaren   Ängeln som utförde Guds straffdomar (4 Mos 16, jfr 2 Mos 12:23 , 2 Sam 24:16 ).
10:13frestelse   Annan översättning: "prövning" (jfr "påfrestning"). Varje frestelse är en prövning, och varje prövning är en frestelse att överge Gud.
10:16välsignelsens bägare   Den bägare över vilken judarna uttalade välsignelsen eller lovprisningen till Gud efter måltiden (jfr 11:25 ). Här syftar det på nattvardsbägaren.
10:21onda andars bägare   Dryckesoffer till hedniska gudar var ett vanligt inslag vid måltider i den antika grekiska världen.
10:26Ps 24:1 .

Parallellställen
10:12 Mos 13:21f 14:22.
10:32 Mos 16:4 35.
10:54 Mos 14:33 Hebr 3:17f.
10:64 Mos 11:4.
10:92 Mos 17:2 4 Mos 21:5f.
10:11Rom 15:4.
10:12Rom 11:20.
10:141 Joh 5:21.
10:16Matt 26:26f.
10:17Rom 12:5.
10:183 Mos 7:6 15 1 Kor 9:13.
10:191 Kor 8:4f.
10:205 Mos 32:17.
10:212 Kor 6:15f.
10:225 Mos 32:21.
10:231 Kor 6:12.
10:24Rom 15:2 Fil 2:4.
10:281 Kor 8:10f.
10:29Rom 14:14f.
10:30Rom 14:6 1 Tim 4:4.
10:31Kol 3:17.
10:32Rom 14:13.
10:331 Kor 10:24 1 Kor 9:19f.