× 
 Från
 Till
 Metod

 

Apostelns frihet

1 Är jag inte fri? Är jag inte apostel? Har jag inte sett vår Herre Jesus? Är inte ni mitt verk i Herren? 2 Om jag inte är apostel för andra, så är jag det i alla fall för er. Ni är sigillet på mitt apostlaämbete i Herren.

3 Mitt försvar inför dem som anklagar mig är detta: 4 Har inte vi rätt till mat och dryck? 5 Har inte vi rätt att föra med oss en troende hustru, som de andra apostlarna och Herrens bröder* och Kefas? 6 Eller är det bara jag och Barnabas* som inte har rätt att vara fria från arbete? 7 Vem gör soldattjänst på egen bekostnad? Vem planterar en vingård utan att äta av dess frukt? Eller vem vallar en hjord utan att dricka av dess mjölk?

8 Säger jag det här som en rent mänsklig åsikt? Säger inte lagen samma sak? 9 Det står skrivet i Mose lag: Du ska inte binda för munnen på oxen som tröskar. Är det oxarna Gud bekymrar sig om?*10 Säger han det inte snarare för vår skull? Jo, för vår skull blev det skrivet att den som plöjer och den som tröskar ska göra det i hopp om att få sin del. 11 När vi har sått andliga ting hos er, är det då för mycket begärt om vi skördar materiella ting från er? 12 Om andra har rätt att få del av det som är ert, har inte vi det ännu mer? Men vi har inte utnyttjat den rättigheten, utan finner oss i allt för att inte skapa hinder för Kristi evangelium.

13 Vet ni inte att de som tjänstgör i templet äter av det som kommer från templet*, och att de som tjänar vid altaret får sin del från altaret? 14 Så har också Herren befallt* att de som predikar evangeliet ska leva av evangeliet. 15 Men jag har inte utnyttjat någon sådan förmån. Och jag skriver inte det här för att få det. Hellre dör jag. Ingen ska ta ifrån mig min berömmelse. 16 Att jag predikar evangeliet är inget jag ska ha beröm för, det är ett måste för mig. Ve mig om jag inte predikar evangeliet! 17 Gör jag det frivilligt har jag lön, men gör jag det för att jag måste är det ett förvaltarskap som anförtrotts mig. 18 Vad är då min lön? Jo, att som förkunnare få lägga fram evangeliet utan ersättning och inte utnyttja den rättighet som evangeliet ger mig.

19 Fri och oberoende av alla har jag gjort mig till allas tjänare för att vinna desto fler. 20 För judarna har jag blivit som en jude för att vinna judar. För dem som är under lagen har jag blivit som de som är under lagen, fast jag själv inte är under lagen, för att vinna dem som är under lagen. 21 För dem som är utan lag har jag blivit som en utan lag för att vinna dem som är utan lag, fast jag själv inte är utan Guds lag utan lyder under Kristi lag. 22 För de svaga har jag blivit svag för att vinna de svaga. För alla har jag blivit allt, för att i alla fall frälsa några. 23 Allt gör jag för evangeliet, för att även själv få del av det.

24 Vet ni inte att av alla löparna som springer på arenan är det bara en som får priset? Spring så att ni vinner det. 25 Alla som tävlar måste ha disciplin i allt – de gör det för att vinna en segerkrans som vissnar,* vi för att vinna en som aldrig vissnar. 26 Jag springer alltså inte utan att ha målet i sikte, jag boxas inte likt en som slår i tomma luften. 27 I stället är jag hård mot min kropp och tvingar den till lydnad, för att inte själv komma till korta när jag predikar för andra.


Fotnoter
9:5Herrens bröder   Jakob och Judas, ledare i urförsamlingen (Jak 1:1 , Jud vers 1 med not).
9:6Barnabas   Paulus mentor och medarbetare på den första missionsresan (Apg 9:27 , 11:22f , 13:2f , 15:36f ).
9:9 5 Mos 25:4 .
9:13äter av det som kommer från templet   Tempeltjänarna fick sin försörjning genom andelar av folkets offer (se t ex 3 Mos 2:3 , 5:13 , 7:14 etc).
9:14Så har också Herren befallt   Se Matt 10:10 , Luk 10:7 .
9:25en segerkrans som vissnar   Segraren vid t ex de olympiska spelen kröntes med en krans av lagerblad.

Parallellställen
9:1Apg 9:3 17 Rom 1:1 1 Kor 4:15.
9:22 Kor 3:2f.
9:4Luk 10:8 1 Kor 9:13.
9:5Matt 8:14.
9:62 Tess 3:8f.
9:72 Tim 2:4 6.
9:11Rom 15:27 Gal 6:6.
9:12Apg 20:33f 2 Kor 11:9f.
9:134 Mos 18:8 5 Mos 18:1.
9:15Apg 18:3.
9:16Jer 20:9 Luk 17:10.
9:19Matt 20:26f.
9:20Apg 16:3 21:23f.
9:21Gal 2:3f.
9:22Rom 15:1 1 Kor 10:33.
9:24Fil 3:14.
9:252 Tim 2:5 1 Petr 5:4.