× 
 Från
 Till
 Metod

 


1 Då kallade Isak till sig Jakob och välsignade honom och sade till honom: ”Du ska inte ta någon av Kanaans döttrar till hustru. 2 Bryt upp och bege dig till Paddan-Aram*, till din morfar Betuels hus. Ta dig en hustru därifrån, någon av döttrarna till din morbror Laban. 3 Gud den Allsmäktige ska välsigna dig och göra dig fruktsam och föröka dig så att du blir många folk. 4 Han ska ge Abrahams välsignelse åt dig och dina efterkommande, så att du får inta det land som Gud gav åt Abraham, det land där du nu bor som främling.”

5 Så sände Isak i väg Jakob, och han begav sig till Paddan-Aram, till aramén Laban, som var son till Betuel och bror till Rebecka, Jakobs och Esaus mor.

Esau tar sig en hustru till

6 Esau såg att Isak hade välsignat Jakob och sänt honom till Paddan-Aram för att hämta en hustru därifrån. Han hade välsignat honom och befallt honom: ”Du ska inte ta en hustru bland Kanaans döttrar.” 7 Och Jakob hade lytt sin far och mor och begett sig till Paddan-Aram.

8 Då förstod Esau att hans far Isak inte tyckte om kananeiskorna. 9 Därför gick han till Ismael och tog Mahalat till hustru, utöver de hustrur han redan hade. Hon var dotter till Ismael, Abrahams son, och syster till Nebajot.

Jakobs dröm i Betel

10 Jakob lämnade Beer-Sheba och begav sig mot Harran. 11 Han kom till en plats där han måste stanna över natten, eftersom solen hade gått ner. Och han tog en av stenarna på platsen för att ha under huvudet och lade sig att sova.

12 Då hade han en dröm. Han såg en stege* rest på jorden. Den nådde ända upp till himlen, och Guds änglar steg upp och ner* på den. 13 Och se, Herren stod ovanför den* och sade: ”Jag är Herren, din far Abrahams Gud och Isaks Gud. Det land där du ligger ska jag ge åt dig och dina efterkommande. 14 Din avkomma ska bli som stoftet på jorden och du ska utbreda dig åt väster och öster, norr och söder. Genom dig och din avkomma ska jordens alla släkten bli välsignade*. 15 Och se, jag är med dig och ska bevara dig vart du än går, och jag ska föra dig tillbaka till detta land. Jag ska inte överge dig förrän jag har gjort vad jag lovat dig.”

16 När Jakob vaknade upp ur sömnen, sade han: ”Herren är verkligen på denna plats och jag visste det inte.” 17 Han greps av fruktan och sade: ”Hur helig är inte denna plats! Det måste vara Guds boning, här är himlens port.” 18 Tidigt på morgonen steg Jakob upp, och han tog stenen som han hade vilat sig mot och reste den till en stod* och hällde olja över den. 19 Och han kallade platsen Betel*. Tidigare hette denna stad Luz.

20 Jakob gav ett löfte och sade: ”Om Gud är med mig och bevarar mig på denna resa som jag gör och ger mig bröd att äta och kläder att ta på mig, 21 och jag kommer tillbaka till min fars hus i frid, då ska Herren vara min Gud. 22 Och stenen som jag har rest till en stod ska bli ett Guds hus, och av allt som du ger mig ska jag ge dig tionde.”


Fotnoter
28:2Paddan-Aram   Syftar troligen på Harran i Aram-Naharajim (24:10 med not), en månads vandring norrut från Kanaans land. Både padanu och harranu är akkadiska för ”väg”.
28:12stege   Annan översättning: ”trappa” (jfr not till 11:4 ).
28:12Guds änglar steg upp och ner   Jesus använder uttrycket om sig själv i Joh 1:51 .
28:13ovanför den   Annan översättning: ”vid den” eller ”framför honom”.
28:14välsignade   Här upprepas löftet till Jakob om frälsning för alla folk (jfr 12:3 , 22:18 ).
28:18reste den till en stod   Till minne av viktig händelse (jfr 31:45 , 35:14 , 2 Mos 24:4 , Jos 4:3f , 24:26 ).
28:19Betel   Betyder ”Guds hus”. Platsen blev längre fram en viktig helgedom (1 Sam 10:3 , 1 Kung 12:29f , Amos 7:10f ). Den ligger nästan 10 mil norr om Beer-Sheba.

Parallellställen
28:2Hos 12:12.
28:41 Mos 12:2f 13:15f.
28:91 Mos 36:3.
28:121 Mos 35:1 48:3 Joh 1:51.
28:141 Mos 12:3 18:18 22:17f 26:4.
28:151 Mos 31:13 Jes 43:2.
28:172 Mos 3:5.
28:181 Mos 31:13 35:14f.
28:191 Mos 12:8 48:3.
28:221 Mos 35:7 3 Mos 27:30f.