× 
 Från
 Till
 Metod

 

Saul försöker döda David

1 Saul talade med sin son Jonatan och med alla sina tjänare om att döda David. Men Sauls son Jonatan hade David mycket kär. 2 Därför berättade Jonatan det för David och sade: ”Min far Saul försöker döda dig. Var på din vakt i morgon bitti och håll dig undan och göm dig någonstans. 3 Själv ska jag gå ut och ställa mig bredvid min far på marken där du är och tala med min far om dig. Märker jag något ska jag berätta det för dig.”

4 Jonatan talade väl om David med sin far Saul och sade till honom: ”Kungen bör inte synda mot sin tjänare David, för han har inte förbrutit sig mot dig. Det han har gjort har varit till stor nytta för dig. 5 Han satte sitt liv på spel och slog ner filistén, och Herren gav hela Israel en stor seger. Du såg det och gladdes över det. Varför skulle du då synda mot oskyldigt blod och döda David utan orsak?” 6 Saul lyssnade till Jonatans ord och svor: ”Så sant Herren lever, han ska inte dödas.” 7 Sedan kallade Jonatan till sig David och berättade för honom allt som hade sagts. Jonatan tog med sig David till Saul, och han var sedan i hans tjänst som förut.

8 När kriget bröt ut igen, drog David ut och stred mot filisteerna och tillfogade dem ett stort nederlag så att de flydde för honom.

9 Men en ond ande från Herren kom över Saul där han satt i sitt hus med spjutet i handen medan David spelade. 10 Då försökte Saul spetsa David med spjutet vid väggen. Men David vek undan för Saul och spjutet gick in i väggen. David flydde och kom undan samma natt.

11 Men Saul sände några män* till Davids hus för att vakta på honom och döda honom morgonen därpå. Davids hustru Mikal talade om det för honom och sade: ”Om du inte räddar ditt liv i natt blir du dödad i morgon.” 12 Därefter släppte hon ner David genom fönstret, och han flydde och kom undan. 13 Sedan tog Mikal husguden* och lade den i sängen. Hon satte myggnät av gethår över huvudet på den och lade täcket* över den. 14 När Saul sände män för att hämta David sade hon: ”Han är sjuk”. 15 Då sände Saul dit männen igen för att gå in till David och sade: ”Bär hit honom till mig i sängen så att jag kan döda honom.”

16 Men när männen kom in var det husguden som låg i sängen med nätet av gethår över huvudet. 17 Då sade Saul till Mikal: ”Varför har du lurat mig så här och släppt iväg min fiende så att han kom undan?” Mikal svarade Saul: ”Han sade till mig: Släpp mig, annars dödar jag dig.” 18 När David hade flytt och kommit undan begav han sig till Samuel i Rama* och berättade för honom allt vad Saul hade gjort mot honom. Sedan gick han med Samuel till Najot och stannade där.

19 Man berättade för Saul att David var i Najot vid Rama. 20 Då sände Saul dit några män för att hämta David. Men när männen fick se skaran av profeter som profeterade och Samuel stå där som deras anförare, kom Guds Ande över dem så att också de profeterade. 21 När man berättade det för Saul sände han dit andra män, men också de profeterade. När han då för tredje gången sände dit andra män, profeterade de också. 22 Då begav han sig själv till Rama. När han kom till den stora brunnen i Seku frågade han: ”Var är Samuel och David?” Man svarade: ”De är i Najot i Rama.” 23 Då gick han dit, till Najot i Rama. Men Guds Ande kom även över honom så att han gick och profeterade hela vägen fram till Najot i Rama. 24 Då kastade han också av sig kläderna och profeterade, också han, inför Samuel. Han blev liggande naken* hela den dagen och hela natten. Därför brukar man säga: ”Är Saul också bland profeterna?”


Fotnoter
19:11Saul sände några män   Efter detta tillfälle skrev David Ps 59, enligt dess överskrift.
19:13husguden   Hebr. terafím var statyetter, annars ofta små (1 Mos 31:34 ), som förknippades med familjers folktro och vidskepelse (Sak 10:2 ). De rensades ut vid omvändelser till Herren (2 Kung 23:24 ) men är relativt vanliga som arkeologiska fynd.
19:13täcket   Annan översättning: ”ett klädesplagg”. Hebr. béged betyder också ”bedrägeri”.
19:18Rama   Profeten Samuels hemstad (7:17 ), ca 3 km norr om Sauls Gibea. Troligen låg Najot alldeles nära.
19:24naken   Hebr. aróm syftar inte nödvändigtvis på total nakenhet (jfr Jes 58:7 , Amos 2:16 ), men han blev avklädd sin kungamantel (jfr 18:4 med not och Jona 3:6 ).

Parallellställen
19:11 Sam 18:1 20:17.
19:5Dom 12:3 1 Sam 17:48f 28:21 Ps 119:109.
19:71 Sam 18:2.
19:91 Sam 16:14f 18:10f.
19:11Ps 59:1f.
19:12Apg 9:25.
19:201 Sam 10:10f.
19:241 Sam 10:12.