× 
 Från
 Till
 Metod

 


1 Alla som bär slaveriets ok ska anse sina herrar värda all respekt, så att Guds namn och läran inte smädas. 2 De som har troende herrar ska inte se ner på dem för att de är bröder, utan tvärtom tjäna dem så mycket villigare eftersom de som tar emot deras goda tjänst är troende och älskade. Så ska du undervisa och förmana.

Sann och falsk gudsfruktan

3 Om någon sprider andra läror och inte håller sig till vår Herre Jesu Kristi sunda ord och den lära som hör till gudsfruktan, 4 så är han högmodig och okunnig och har en sjuklig lust att diskutera och strida om ord. Sådant leder till avund, bråk, förtal, misstankar 5 och ständiga strider mellan människor med fördärvat sinne som har tappat bort sanningen när de menar att gudsfruktan ska ge vinst.

6 Men gudsfruktan förenad med förnöjsamhet är verkligen en stor vinst. 7 Vi har ju inte fört något med oss in i världen, och inte heller kan vi ta med oss något härifrån. 8 Har vi mat och kläder ska vi vara nöjda med det.

9 De som vill bli rika råkar ut för frestelser och snaror och många oförnuftiga och skadliga begär som störtar människor i fördärv och undergång. 10 Kärlek till pengar är en rot till allt ont. I sitt begär efter pengar har vissa kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande.

11 Men du gudsman, håll dig borta från sådant! Sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet. 12 Kämpa trons goda kamp, grip det eviga livet som du blev kallad till och som du bekände dig till genom att avge den goda bekännelsen inför många vittnen.

13 Jag uppmanar dig inför Gud, som ger liv åt allt, och inför Kristus Jesus som vittnade för Pontius Pilatus med den goda bekännelsen: 14 bevara budskapet rent och oförfalskat till vår Herre Jesu Kristi ankomst, 15 som den salige, ende Härskaren ska låta oss få se när tiden är inne. Han är kungarnas Kung och herrarnas Herre, 16 han som ensam är odödlig och bor i ett ljus dit ingen kan komma och som ingen människa har sett eller kan se. Honom tillhör ära och evig makt! Amen.

17 Uppmana dem som är rika i den här världen att inte vara högmodiga eller sätta sitt hopp till något så osäkert som rikedom, utan till Gud som rikligt ger oss allt att njuta av. 18 Uppmana dem att göra gott, att vara rika på goda gärningar, att vara generösa och dela med sig. 19 Då samlar de åt sig en skatt som är en god grund för den kommande tidsåldern, så att de vinner det verkliga livet.

20 Käre Timoteus, bevara det som har anförtrotts dig. Och vänd dig bort från det oandliga, tomma pratet och invändningarna från det som kallas kunskap utan att vara det*. 21 Vissa har kommit bort från tron genom att bekänna sig till den kunskapen. Nåden vare med er.


Fotnoter
6:20det som kallas kunskap utan att vara det    Gnostiska rörelser (grek. gnósis , "kunskap") som gjorde konkurrerande anspråk på särskild insikt i den andliga världen.

Parallellställen
6:1Ef 6:5f Kol 3:22f Tit 2:9 1 Petr 2:18.
6:3Gal 1:6f 1 Tim 1:3f.
6:41 Tim 1:6.
6:5Rom 1:28f 2 Tim 3:8.
6:6Ords 15:16 1 Tim 4:8.
6:7Job 1:21 Pred 5:14 Luk 12:20.
6:8Ords 30:8 Matt 6:25.
6:9Ords 28:22 Matt 13:22 Jak 5:1f.
6:10Matt 6:24 1 Tim 1:19.
6:112 Tim 2:22.
6:121 Tim 1:18 2 Tim 4:7.
6:13Joh 18:36f 1 Tim 5:21.
6:14Fil 1:10.
6:155 Mos 10:17 1 Tim 1:11 Upp 17:14.
6:162 Mos 33:20 Joh 1:18.
6:17Job 31:24 Jak 5:1f.
6:18Gal 6:9f Hebr 13:16.
6:19Matt 6:20 Luk 16:9.
6:201 Tim 4:6f 2 Tim 2:14 18.