× 
 Från
 Till
 Metod

 


1 Ett mjukt svar stillar vrede,

sårande ord väcker harm.

2 De visas tunga ger god kunskap,
dårars mun flödar av oförnuft.

3Herrens ögon är överallt,
de vakar över både onda och goda.

4 En läkande tunga är ett livets träd,
en falsk tunga ger hjärtesår.

5 Dåren föraktar sin fars fostran,
klok är den som tar vara
på tillrättavisning.

6 Den rättfärdiges hus
rymmer stor rikedom,
men den gudlöses vinst
för med sig bekymmer.

7 De visas läppar sprider kunskap,
men så gör inte dårarnas hjärtan*.

8 De gudlösas offer
är avskyvärda för Herren,
de ärligas bön behagar honom.

9Herren avskyr den gudlöses väg,
men han älskar den som strävar
efter rättfärdighet.

10 Fostran är något ont*
för den som överger vägen,
men den som hatar tillrättavisning
måste dö.

11 Dödsriket och avgrunden*
ligger öppna för Herren,
hur mycket mer då
människors hjärtan!

12 Hånaren ogillar tillrättavisning,
till de visa vill han inte gå.

13 Ett glatt hjärta gör ansiktet ljust,
hjärtesorg ger modlöshet.

14 Den förståndiges hjärta
söker kunskap,
dårars mun närs av dårskap.

15 Den betryckte
har aldrig en glad dag,
men ett glatt hjärta
har ständig fest.

16 Bättre ha lite
med vördnad för Herren
än stora skatter med oro.

17 Bättre ett fat kål med kärlek
än en gödd oxe med hat.

18 En hetlevrad man skapar gräl,
den tålmodige stillar tvisten.

19 Den lates stig är spärrad av törne,
de ärliga har en banad väg.

20 En vis son gläder sin far,
en dåre föraktar sin mor.

21 Den vettlöse har sin glädje
i dårskap,
den förståndige går sin väg
rakt fram.

22 Där samråd saknas slår planerna fel,
med många rådgivare lyckas de.

23 Man blir glad när man kan ge svar,
hur gott är inte ett ord i rätt tid!

24 Den förståndige vandrar
livets väg uppåt
för att undvika dödsriket
där nere.

25Herren river den högmodiges hus
men låter änkans gränssten stå fast.

26 För Herren
är ondskans planer avskyvärda,
men milda ord är rena.

27 Den som söker oärlig vinst
drar olycka över sin familj,
men den som hatar mutor får leva.

28 Den rättfärdiges hjärta
svarar med eftertanke,
de gudlösas mun flödar
av ondska.

29Herren är fjärran från de gudlösa,
men han hör de rättfärdigas bön.

30 En mild blick gör hjärtat glatt,
ett gott budskap ger märg åt benen.

31 Den som lyssnar till
livets tillrättavisning
får bo bland de visa.

32 Den som avvisar fostran
föraktar sitt liv,
den som lyssnar på tillrättavisning
får förstånd.

33 Vördnad för Herren
fostrar till vishet,
ödmjukhet går före ära.

Fotnoter
15:7så gör inte dårarnas hjärtan   Annan översättning: ”dårarnas hjärtan är inte rätta”.
15:10Fostran är något ont   Annan översättning: ”Sträng fostran”.
15:11avgrunden   Hebr. Abaddón (jfr Upp 9:11 ). Annan översättning: ”fördärvet” (även i 27:20 ).

Parallellställen
15:11 Sam 25:23f Ords 25:15.
15:2Ords 13:16 Pred 10:12 Jes 32:6.
15:3Job 31:4 34:21 Ords 5:21 Hebr 4:13.
15:4Ords 12:18.
15:5Ps 141:5 Ords 10:17 13:1 18.
15:6Ords 3:33 8:21.
15:7Ords 23:12 Pred 12:9.
15:8Ords 21:27 Jes 1:11 15.
15:9Ords 11:20.
15:10Ords 29:1.
15:11Ps 139:8 Job 26:6 Apg 1:24 Hebr 4:13 Upp 14:10.
15:12Ords 9:7f 13:1 Amos 5:10.
15:13Ords 12:25 17:22 18:14.
15:14Ords 18:15.
15:16Ps 37:16 39:7 Ords 16:8 17:1 Pred 4:6 5f.
15:17Ords 17:1.
15:18Ords 10:12 26:21 28:25 29:22.
15:20Ords 10:1 17:21 25 19:13 26 29:3 30:17.
15:21Ords 10:23.
15:22Ords 11:14 24:6.
15:23Ords 16:1 25:11 Jes 50:4.
15:24Matt 7:13f.
15:25Ords 12:7 14:11 Luk 1:51f 1 Petr 5:5.
15:27Ps 15:5 Ords 17:23 Pred 7:8 Hab 2:9.
15:29Ps 145:19 Ords 1:28 Joh 9:31 Jak 5:16.
15:31Ords 12:1 13:18.
15:32Ps 141:5 Ords 1:7 8:33f 10:17.
15:33Ords 16:18 18:12 22:4 29:23 Apg 14:22 1 Petr 1:6.