× 
 Från
 Till
 Metod

 

Paulus försvarar sin apostlatjänst

1 Jag, Paulus, som är så ödmjuk när jag möter er ansikte mot ansikte men modig när jag är långt borta, jag uppmanar er vid Kristi mildhet och godhet 2 och ber: tvinga mig inte att vara så modig och bestämd hos er som jag inte tvekar att vara mot vissa som menar att vi går fram på världens vis. 3 För även om vi lever i världen, strider vi inte på världens sätt. 4 Vapnen vi strider med är inte köttsliga utan har kraft från Gud* att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader 5 och allt högt som reser sig mot kunskapen om Gud. Vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus, 6 och vi är beredda att straffa all olydnad så snart er lydnad blivit fullständig.

7 Se vad som är uppenbart*: om någon är övertygad om att han tillhör Kristus, då ska han ha klart för sig att vi tillhör Kristus lika mycket som han. 8 Ja, även om jag skulle vara ännu frimodigare med den auktoritet som Herren har gett oss för att bygga upp er, inte för att bryta ner er, så skulle jag inte behöva skämmas. 9 Jag vill inte att det ska verka som att jag vill skrämma er med mina brev. 10 "Breven", säger man, "har tyngd och kraft, men när han kommer själv är han svag och man föraktar hans ord".*11 Den som säger så ska veta att sådana vi är i ord, i våra brev på håll, sådana är vi också i handling när vi är hos er.

12 Inte så att vi vågar jämföra eller mäta oss med vissa av dem som rekommenderar sig själva. De mäter sig med sig själva och jämför sig med sig själva, men de förstår ingenting. 13 Vi däremot berömmer oss inte gränslöst, utan håller oss inom gränsen för det område som Gud har tilldelat oss, att vi skulle nå fram även till er. 14 Vi går inte för långt i vårt beröm, som om vi aldrig hade nått fram till er. Vi var ju de första som nådde er med Kristi evangelium. 15 Vi vill inte berömma oss gränslöst av andras arbete. Men när er tro växer hoppas vi att vårt arbetsfält hos er ska utvidgas kraftigt. 16 Då kan vi förkunna evangeliet i områden bortom ert och behöver inte berömma oss av det som redan är uträttat på någon annans område. 17Den som berömmer sig ska berömma sig av Herren.*18 Det är ju inte den som rekommenderar sig själv som består provet, utan den som Herren rekommenderar.


Fotnoter
10:4kraft från Gud   Annan översättning: "kraft för Gud".
10:7Se vad som är uppenbart   Annan översättning: "Ni ser (bara) det som är uppenbart".
10:10man föraktar hans ord   Jfr 1 Kor 1:17 , 2:1f .
10:17 Jer 9:24 .

Parallellställen
10:11 Kor 2:3.
10:21 Kor 4:21.
10:42 Kor 6:7.
10:5Rom 1:5.
10:62 Kor 2:9.
10:71 Kor 14:37.
10:82 Kor 12:6 13:10.
10:112 Kor 13:2 10.
10:122 Kor 3:1 5:12.
10:13Rom 12:3.
10:15Rom 15:20.
10:16Apg 19:21.
10:171 Kor 1:31.
10:18Ords 27:2 Rom 2:29 1 Kor 4:5.