× 
 Från
 Till
 Metod

 


1 Egentligen behöver jag inte skriva till er om hjälpen till de heliga. 2 Jag vet hur villiga ni är, och inför makedonierna brukar jag berömma er och berätta att Achaia har varit redo sedan i fjol. Er iver har sporrat de flesta.

3 Nu sänder jag ändå bröderna för att vårt beröm av er i denna sak inte ska visa sig vara tomt prat och för att ni ska vara förberedda, som jag redan nämnt. 4 Annars får vi – för att inte säga ni – stå där och skämmas när makedonierna som kommer med mig ser att ni är oförberedda trots vårt förtroende för er. 5 Därför tyckte jag mig behöva be bröderna resa till er och förbereda er utlovade gåva, så att den kan ligga färdig som en gåva och inte blir ett krav*.

6 Men tänk på detta: Den som sår sparsamt får skörda sparsamt, och den som sår rikligt får skörda rikligt. 7 Var och en ska ge vad han har bestämt i sitt hjärta, inte med olust eller tvång, för Gud älskar en glad givare*. 8 Och Gud har makt att ge er all nåd i överflöd, så att ni alltid och i allt har nog av allt* och kan ge i överflöd till varje gott verk. 9 Skriften säger: Han strör ut, han ger åt de fattiga, hans rättfärdighet består för evigt.*10 Han som ger såningsmannen säd till att så och bröd till att äta, han ska ge er utsäde och mångdubbla det och låta er rättfärdighet ge god skörd.

11 Då blir ni rika på allt och kan vara generösa i allt, och det väcker tacksamhet till Gud när vi överlämnar gåvan. 12 Den hjälp ni ger i denna insamling fyller inte bara de heligas behov, utan bär också rik frukt genom att många tackar Gud. 13 När ni visar er äkthet genom denna hjälp prisar de Gud för att ni följer er bekännelse till Kristi evangelium och så godhjärtat delar gemenskapen med dem och med alla. 14 De kommer också att be för er och längta efter er på grund av Guds överväldigande nåd mot er. 15 Gud vare tack för hans obeskrivligt rika gåva!


Fotnoter
9:5blir ett krav   som hastigt måste samlas in vid Paulus ankomst. Annan översättning: "är snålt tilltagen".
9:7Gud älskar en glad givare   Ords 22:8 b (finns endast i Septuaginta).
9:8har nog av allt   Annan översättning: "kan vara nöjda med lite". Jfr 2 Kor 8:2 , 1 Tim 6:6 .
9:9 Ps 112:9 .

Parallellställen
9:12 Kor 8:4.
9:22 Kor 8:10.
9:32 Kor 8:24.
9:6Ords 11:24f 22:8f Gal 6:7f.
9:72 Mos 25:2 5 Mos 15:10 Rom 12:8.
9:82 Kor 8:7 Kol 1:10.
9:10Jes 55:10 Hos 10:12.
9:122 Kor 1:11.