× 
 Från
 Till
 Metod

 

TABERNAKLET (Kap 25-31)
Offergåvor till tabernaklet

1Herren sade till Mose: 2 ”Säg till Israels barn att de samlar in en offergåva åt mig. Den ska samlas in från alla dem som har ett hjärta som är villigt att ge. 3 Detta är den offergåva som ni ska ta av dem: guld, silver och koppar, 4 mörkblått, purpurrött och karmosinrött garn, fint lingarn och gethår, 5 rödfärgade fårskinn, tahasskinn*, akacieträ, 6 olja till ljusstaken, kryddor till smörjelseoljan och till den väldoftande rökelsen 7 samt onyxer och infattningsstenar till efoden* och bröstskölden.

8 De ska göra en helgedom åt mig, så att jag kan bo mitt ibland dem. 9 Tabernaklet med alla dess tillbehör ska ni göra helt enligt de mönsterbilder som jag visar dig. Så ska ni göra.

Förbundsarken

10 De ska göra en ark* av akacieträ, två och en halv aln lång, en och en halv aln bred och en och en halv aln hög. 11 Du ska överdra den med rent guld på insidan och utsidan och du ska göra en guldkant runt den. 12 Du ska gjuta fyra ringar av guld till den och sätta dem över de fyra fötterna på arken, två ringar på den ena sidan och två ringar på den andra. 13 Och du ska göra stänger av akacieträ och överdra dem med guld. 14 Stängerna ska du skjuta in i ringarna på sidorna av arken, så att man kan bära arken med dem, 15 och de ska sitta kvar i ringarna på arken. De får inte tas bort ur dem. 16 I arken ska du lägga vittnesbördet som jag ska ge dig.

17 Du ska göra en nådastol* av rent guld, två och en halv aln lång och en och en halv aln bred.

18 Och du ska göra två keruber* av guld. I hamrat arbete ska du göra dem och sätta dem vid de båda ändarna av nådastolen. 19 Sätt en kerub vid ena änden och en vid den andra. I ett stycke med nådastolen ska ni göra keruberna vid dess båda ändar. 20 Keruberna ska breda ut sina vingar uppåt så att de täcker nådastolen med sina vingar. Deras ansikten ska vara vända mot varandra. Mot nådastolen ska kerubernas ansikten vara vända. 21 Du ska sätta nådastolen ovanpå arken och i arken ska du lägga vittnesbördet som jag ska ge dig. 22 Där ska jag göra mig känd för dig. Och från nådastolen, från platsen mellan de båda keruberna som står på vittnesbördets ark, ska jag tala med dig om allt som jag genom dig ska befalla Israels barn.

Bordet för skådebröden

23 Du ska också göra ett bord* av akacieträ, två alnar långt, en aln brett och en och en halv aln högt. 24 Du ska överdra det med rent guld och du ska göra en guldkant runt omkring det. 25 Runt bordet ska du göra en handsbred list och runt omkring den ska du göra en kant av guld. 26 Till bordet ska du göra fyra ringar av guld och sätta ringarna i de fyra hörnen vid de fyra benen.

27 Ringarna ska sitta vid listen som hållare för stänger så att bordet kan bäras. 28 Du ska göra stängerna av akacieträ och överdra dem med guld, och med dem ska bordet bäras. 29 Till bordet ska du också göra fat, skålar, kannor och bägare som man ska utgjuta dryckesoffren med. Av rent guld ska du göra dem. 30 Du ska alltid ha skådebröd* på bordet inför mitt ansikte.

Ljusstaken

31 Du ska göra en ljusstake* av rent guld. I hamrat arbete ska den göras med sin fotställning och stam. Dess skålar, knoppar och blommor ska göras i ett stycke med den. 32 Sex armar ska utgå från ljusstakens sidor, tre armar från ena sidan och tre armar från andra sidan. 33 På den ena armen ska det vara tre skålar, formade som mandelblommor, vardera bestående av en knopp och en blomma, och på den andra armen likaså tre skålar, formade som mandelblommor, vardera bestående av en knopp och en blomma. Så ska det vara på de sex armar som utgår från ljusstaken.

34 Men på själva ljusstaken ska det finnas fyra skålar formade som mandelblommor med sina knoppar och blommor. 35 En knopp ska sättas under det första armparet som utgår från ljusstaken i ett stycke med den, en knopp under det andra armparet i ett stycke med den, och en knopp under det tredje armparet i ett stycke med den, alltså under de sex armar som utgår från ljusstaken. 36 Och deras knoppar och armar ska vara i ett stycke med den, allt ett enda hamrat arbete av rent guld.

37 Du ska göra sju lampor till den. Lamporna ska sättas upp så att de kastar sitt sken över platsen framför den. 38 Även lamptänger och brickor till den ska du göra av rent guld. 39 Av en talent* rent guld ska man göra ljusstaken med alla dessa tillbehör.

40 Se till att du gör detta efter den mönsterbild som har visats för dig på berget.*


Fotnoter
25:5tahasskinn   En särskilt fin typ av läder. Kanske delfinskinn, kanske färgat läder.
25:7efoden   Färggrann prästdräkt (se 28:6f ).
25:10ark   Förbundsarken mätte ca 120 x 70 x 70 cm, upptill helt täckt av nådastolen.
25:17nådastol   Traditionell översättning av hebr. kappóret , ”försoningsplats”. Offerblodet (3 Mos 16:14-15 ) stänktes på arkens gyllene lock, den ”fotpall” (1 Krön 28:2 ) över vilken Gud uppenbarade sig (4 Mos 7:89 ). Förebild till Kristus som försonare (Rom 3:25 ).
25:18keruber   Bevingade änglaväsen med egenskaper från människa, lejon, tjur och örn (Hes kap 1, 10).
25:23ett bord   Skådebrödsbordet mätte ca 100 x 50 x 70 cm.
25:30skådebröd   Ordagrant: ”ansiktets bröd” eller ”närvarons bröd”. De tolv skådebröden representerade folkets stammar inför Gud (se 3 Mos 24:5f , jfr 1 Kor 10:17 ). Jesus anknöt till hur kung David en gång åt av skådebröden (1 Sam 21:6 , Matt 12:4 ).
25:31ljusstake   Hebr. menorá . Den sjuarmade ljusstaken lyste av olivolja, vers 6 (vaxljus uppfanns först av romarna). Oljan symboliserar Guds helige Ande (1 Sam 16:13 ). Se Sak 4:2 , Upp 1:12f .
25:39en talent   Ca 30 kg.
25:40 Citeras i Hebr 8:5 , som förtydligar att Mose fick blicka in i Guds himmelska helgedom.

Parallellställen
25:22 Mos 35:5.
25:8Hebr 9:2.
25:92 Mos 25:40 26:30 Apg 7:44 Hebr 8:1f.
25:102 Mos 37:1f.
25:162 Mos 40:20 1 Kung 8:9.
25:201 Kung 8:7 Hebr 9:5.
25:222 Mos 29:42 4 Mos 7:89.
25:232 Mos 37:10f.
25:303 Mos 24:5f 1 Sam 21:6.
25:312 Mos 37:17f.
25:374 Mos 8:2.
25:40Apg 7:44 Hebr 8:5.