× 
 Från
 Till
 Metod

 

Egypten anfaller Juda

1 När Rehabeams kungamakt hade blivit stärkt och han hade blivit mäktig, övergav han Herrens undervisning. Så gjorde också hela Israel. 2 Men i kung Rehabeams femte regeringsår drog Egyptens kung Shishak* upp mot Jerusalem, därför att de hade varit otrogna mot Herren. 3 Han kom med 1 200 vagnar och 60 000 ryttare, och ingen kunde räkna det folk som följde honom från Egypten: libyer, suckeer* och nubier. 4 Han intog de befästa städerna i Juda och kom ända till Jerusalem.

5 Profeten Shemaja hade kommit till Rehabeam och till Juda furstar, som av fruktan för Shishak hade samlats i Jerusalem. Och han sade till dem: ”Så säger Herren: Ni har övergett mig, och därför har också jag övergett er och gett er i Shishaks hand.” 6 Både Israels furstar och kungen ödmjukade sig då och sade: ”Herren är rättfärdig.”

7 När Herren såg att de ödmjukade sig, kom Herrens ord till Shemaja. Han sade: ”Eftersom de har ödmjukat sig vill jag inte fördärva dem. Jag ska låta dem komma undan med knapp nöd, och min vrede ska inte bli utgjuten över Jerusalem genom Shishaks hand. 8 Men de ska bli hans tjänare, och de ska förstå vad det är att tjäna mig och att tjäna främmande kungadömen.”

9 Egyptens kung Shishak drog alltså upp mot Jerusalem. Han tog skatterna* i Herrens hus och skatterna i kungapalatset. Alltsammans tog han. Han tog också de sköldar av guld som Salomo hade låtit göra. 10 I deras ställe lät kung Rehabeam göra sköldar av koppar, och dem lämnade han i förvar åt befälet för livvakterna som höll vakt vid ingången till kungapalatset. 11 Så ofta kungen gick till Herrens hus, gick också livvakterna och bar dem. Sedan förde de dem tillbaka till livvaktsalen.

12 Eftersom Rehabeam ödmjukade sig, vände sig Herrens vrede ifrån honom så att han inte fördärvade honom helt. Det fanns ännu sådant som var gott i Juda.

Rehabeams regering

13 Kung Rehabeam stärkte alltså sitt välde i Jerusalem och fortsatte att regera. Han var fyrtioett år gammal när han blev kung, och han regerade sjutton år* i Jerusalem, den stad som Herren hade utvalt ur alla Israels stammar för att där fästa sitt namn. Hans mor hette Naama och var ammonitiska. 14 Han gjorde det som var ont, för han vände inte sitt hjärta till att söka Herren.

15 Vad som mer finns att säga om Rehabeam, om hans första tid såväl som om hans sista, det är skrivet i profeten Shemajas och siaren Iddos krönikor, enligt släktregistrens sätt. Rehabeam och Jerobeam låg i krig med varandra så länge de levde.

16 Och Rehabeam gick till vila hos sina fäder och blev begravd i Davids stad. Hans son Abia blev kung efter honom.


Fotnoter
12:2Shishak   På egyptiska Sheshonk I (ca 945-922 f Kr), en libyskättad farao som härjade Israel och Syrien år 925 f Kr. I en inskription i Karnaktemplet räknar han upp mer än 150 besegrade städer.
12:2suckeer   Troligen ett libyskt folk som egyptierna kallade tjukten .
12:9tog skatterna   Shishak skänkte enligt en inskription 200 ton silver och guld till sina tempel.
12:13Rehabeam … sjutton år   Ca 930-913 f Kr. Se även 2 Krön 12.

Parallellställen
12:12 Krön 11:17 26:16.
12:21 Kung 11:40 14:22f.
12:42 Krön 11:5f.
12:52 Krön 11:2.
12:72 Kung 22:19 2 Krön 34:27.
12:85 Mos 28:48f Jer 2:19.
12:91 Kung 10:16f 14:25f 2 Krön 9:15f.
12:122 Krön 19:3.
12:132 Mos 20:24 1 Kung 14:21f 2 Krön 6:6.
12:151 Kung 14:29f 15:6.