× 
 Från
 Till
 Metod

 

Drottningen av Saba besöker Salomo

1 När drottningen av Saba* fick höra ryktet om Salomo, kom hon till Jerusalem för att sätta honom på prov med svåra frågor. Hon kom med ett mycket stort följe och med kameler som bar väldoftande kryddor och guld i stor mängd och dyrbara stenar. När hon kom inför Salomo, talade hon med honom om allt som låg på hennes hjärta. 2 Salomo svarade på alla hennes frågor. Ingenting var dolt för Salomo, utan han kunde ge henne svar på allt.

3 När drottningen av Saba såg Salomos vishet och såg huset han hade byggt, 4 rätterna på hans bord och hur hans tjänare satt där och hur de som betjänade honom skötte sina sysslor och hur de var klädda, och hans hovmän och hur de var klädda, och när hon såg trappan på vilken han gick upp till Herrens hus, då blev hon utom sig av förundran. 5 Och hon sade till kungen: ”Så var det då sant, det jag i mitt land hörde om dina ord och om din vishet! 6 Jag trodde inte vad man sade förrän jag själv kom och fick se det med egna ögon. Men se, vidden av din vishet har inte ens till hälften blivit omtalad för mig. Du överträffar det rykte jag hade hört. 7 Lyckliga är dina män och lyckliga dessa dina tjänare som ständigt får stå inför dig och höra din vishet. 8 Välsignad är Herren din Gud som har funnit sådant behag i dig att han har satt dig på sin tron till att vara kung inför Herren din Gud! Eftersom din Gud älskar Israel och vill hålla det vid makt till evig tid, därför har han satt dig till kung över dem, för att du ska skipa lag och rätt.”

9 Hon gav kungen hundratjugo talenter* guld samt väldoftande kryddor i stor mängd samt dyrbara stenar. Väldoftande kryddor av det slag som drottningen av Saba gav åt kung Salomo har aldrig mer funnits. 10 När Hirams folk och Salomos folk hämtade guld från Ofir, förde de också hem algumträ* och dyrbara stenar. 11 Av algumträet lät kungen göra tillbehör till Herrens hus och till kungapalatset, samt harpor och lyror för sångarna. Sådant hade man aldrig tidigare sett i Juda land.

12 Kung Salomo gav drottningen av Saba allt hon önskade och begärde, förutom gengåvor för det som hon hade fört med sig till kungen. Sedan vände hon om och reste hem med sina tjänare till sitt land igen.

Kung Salomos rikedom och storhet

13 Det guld som årligen kom in till Salomo vägde sexhundrasextiosex talenter*, 14 förutom det som kringresande handelsmän och andra köpmän förde in. Också Arabiens alla kungar och ståthållarna i landet förde guld och silver till Salomo. 15 Kung Salomo lät göra tvåhundra stora sköldar av uthamrat guld och använde till varje sådan sköld sexhundra siklar uthamrat guld 16 samt trehundra mindre sköldar av uthamrat guld och använde till varje sådan sköld trehundra siklar* guld. Kungen satte upp dem i Libanonskogshuset.* 17 Dessutom lät kungen göra en stor tron av elfenben och överdrog den med rent guld. 18 Tronen hade sex trappsteg och en pall av guld, fastsatta vid tronen. På båda sidor om sätet fanns armstöd, och två lejon stod utmed armstöden, 19 och tolv lejon stod där, ett på varje sida om de sex trappstegen. Något sådant hade aldrig tillverkats i något annat rike.

20 Alla kung Salomos dryckeskärl var av guld, och alla kärl i Libanonskogshuset var av rent guld. Silver ansågs inte vara något värt på Salomos tid. 21 Kungen hade skepp som gick till Tarshish med Hurams folk, och en gång vart tredje år kom Tarshishskeppen* hem och förde med sig guld och silver, elfenben, apor och påfåglar.

22 Kung Salomo blev större än någon annan kung på jorden*, både i rikedom och i vishet. 23 Alla kungar på jorden kom för att besöka Salomo och höra den vishet som Gud hade lagt ner i hans hjärta. 24 Var och en av dem förde med sig gåvor: föremål av silver och guld, kläder, vapen, väldoftande kryddor, hästar och mulåsnor. Detta hände år efter år.

25 Salomo hade 4 000 stallplatser för hästar med vagnar och 12 000 ridhästar, som han inrymde dels i vagnstäderna, dels i Jerusalem hos kungen själv. 26 Han härskade över alla kungarna från floden* till filisternas land och vidare ner till Egyptens gräns. 27 Kungen styrde så att silver blev lika vanligt i Jerusalem som sten och cederträ lika vanligt som mullbärsfikonträ i Låglandet. 28 Och hästar fördes in till Salomo från Egypten och från alla andra länder.

Salomo dör

29 Vad som mer finns att säga om Salomo, om hans första tid såväl som om hans sista, det är skrivet i profeten Natans krönika, i shiloniten Ahias profetia och i siaren Iddos* syner om Jerobeam, Nebats son.

30 Salomo regerade i Jerusalem över hela Israel i fyrtio år.* 31 Och Salomo gick till vila hos sina fäder, och man begravde honom i hans far Davids stad. Hans son Rehabeam blev kung efter honom.


Fotnoter
9:1Saba   Troligen Jemen i änden på arabiska halvön, ca 250 mil söder om Jerusalem.
9:9hundratjugo talenter   Ca 3,5 ton guld.
9:10algumträ   Kanske aromatiskt sandelträ som växer i Indien.
9:13sexhundrasextiosex talenter   Ca 20 ton guld.
9:15fsexhundra … trehundra siklar   Ca 6 kg och 3 kg guld.
9:16Libanonskogshuset   Möjligen en förhall till palatset (1 Kung 7:2f ), byggt av cedrar från Libanon.
9:21Tarshishskeppen   Långdistansskepp som kunde segla över Medelhavet (se not till 1 Mos 10:4 ).
9:22större än någon annan kung på jorden   Se Salomos messianska kungapsalm Ps 72 och Pred 1:16f .
9:26floden   Dvs Eufrat.
9:29Iddos   Andra handskrifter: ”Jedais” (men jfr 12:15 ).
9:30Salomo … fyrtio år   Ca 970-930 f Kr.

Parallellställen
9:11 Kung 10:1f Matt 12:32 Luk 11:31.
9:81 Krön 28:5 2 Krön 2:11.
9:102 Krön 8:18.
9:151 Kung 10:16 14:26.
9:251 Kung 4:26 10:26 2 Krön 1:14.
9:261 Kung 4:21.
9:271 Kung 10:27f 2 Krön 1:15f.
9:291 Kung 11:41f 1 Krön 29:29f.