× 
 Från
 Till
 Metod

 

Juda hotas av Israel

1 I Asas trettiosjätte regeringsår* drog Israels kung Basha* upp mot Juda och började befästa Rama* för att hindra att någon kom vare sig från eller till Asa, Juda kung.

2 Då tog Asa silver och guld ur skattkamrarna i Herrens hus och i kungapalatset och sände det till Ben-Hadad*, Arams kung som bodde i Damaskus, och lät säga: 3 ”Låt oss ingå förbund, du och jag, liksom det var mellan min far och din far. Här sänder jag dig silver och guld. Bryt därför ditt förbund med Basha, Israels kung, så att han lämnar mig i fred.”

4 Ben-Hadad lyssnade till kung Asa och sände sina befälhavare mot Israels städer och erövrade Ijon, Dan och Abel-Majim samt alla förrådshus i Naftalis städer.*5 När Basha hörde det, avstod han från att befästa Rama och avbröt sitt arbete där.

6 Men kung Asa tog med sig hela Juda, och de förde bort ifrån Rama stenar och trävirke som Basha hade använt till att befästa Rama. Med detta befäste Asa Geba och Mispa*.

Hananis budskap till Asa

7 Vid den här tiden kom siaren Hanani* till Asa, Juda kung, och sade till honom: ”Du stödde dig på kungen i Aram och inte på Herren din Gud, och därför har den arameiske kungens här sluppit undan din hand. 8 Var inte nubierna och libyerna en stor här med vagnar och ryttare i mängd? Men han gav dem i din hand för att du stödde dig på Herren, 9 för Herrens ögon sveper över hela jorden för att stärka dem som med sina hjärtan ger sig hän åt honom. I detta har du handlat dåraktigt. Därför ska du från och med nu ha ständiga strider.”

10 Men Asa blev vred på siaren och satte honom i stockhuset, så rasande var han på honom för detta. Vid samma tid for Asa våldsamt fram också mot andra av folket.

Slutet på Asas regering

11 Vad som mer finns att säga om Asa, om hans första tid och om hans sista, det är skrivet i boken om Juda och Israels kungar. 12 I sitt trettionionde regeringsår fick Asa en mycket allvarlig sjukdom i sina fötter. Men trots sin sjukdom sökte han inte Herren, utan bara läkare. 13 Och Asa gick till vila hos sina fäder och dog i sitt fyrtioförsta regeringsår. 14 Man begravde honom i den grav han hade låtit hugga ut åt sig i Davids stad. Man lade honom på en bädd som man hade fyllt med väldoftande kryddor av olika slag, konstmässigt beredda, och tände ett väldigt bål till hans ära*.


Fotnoter
16:1Asas trettiosjätte regeringsår   Troligen räknat från rikets delning 930 f Kr, alltså ca 894 f Kr.
16:1Basha   Regerade ca 909-886 f Kr. Namnet har oklar betydelse. Se 1 Kung 15:33f .
16:1Rama   Betyder ”höjd”. Låg innanför Juda rikes gräns, knappt en mil norr om Jerusalem.
16:2Ben-Hadad   Betyder ”son till stormguden”. Namnet bars av flera arameiska kungar (se även 20:1 , 2 Kung 13:24 ). År 875 f Kr regerade Ben-Hadad I.
16:4Naftalis städer   Israel norra ände. De uppräknade orterna låg norr om Galileiska sjön.
16:6Geba och Mispa   Gränsorter 3 km öster och 5 km norr om Rama.
16:7siaren Hanani   Troligen far till profeten Jehu (19:2 ) som tillrättavisade Israels kung (1 Kung 16:1 ).
16:14bål till hans ära   Hedersbetygelse känd från Assyrien (inte kremering).

Parallellställen
16:11 Kung 15:17f.
16:22 Kung 12:18 16:8.
16:71 Kung 16:1f Jer 17:5f.
16:82 Krön 14:9 12.
16:91 Kung 15:32 Job 34:21 Ords 15:3 Jer 16:17 32:19 Sak 4:10.
16:101 Kung 22:27f.
16:111 Kung 15:23f.
16:141 Sam 31:12 2 Krön 21:19 Jer 34:5.