× 
 Från
 Till
 Metod

 


1 Joshafat gick till vila hos sina fäder och blev begravd hos sina fäder i Davids stad. Hans son Joram blev kung efter honom.

Joram blir kung i Juda

2 Joram hade bröder, söner till Joshafat: Asarja, Jehiel, Sakarja, Asarjahu, Mikael och Shefatja. Alla dessa var söner till Joshafat, Israels kung. 3 Deras far gav dem många gåvor i silver och guld och andra dyrbarheter, dessutom befästa städer i Juda. Men kungadömet gav han åt Joram, eftersom han var den förstfödde. 4 När Joram hade tagit över sin fars kungadöme och stärkt sin ställning dödade han alla sina bröder med svärd, liksom några av Israels furstar.

5 Joram var trettiotvå år när han blev kung, och han regerade åtta år* i Jerusalem. 6 Men han vandrade på Israels kungars väg, så som Ahabs hus hade gjort, för hans hustru var en dotter till Ahab*. Han gjorde det som var ont i Herrens ögon. 7 Men Herren ville inte fördärva Davids hus, på grund av det förbund som han hade slutit med David. Han hade lovat att han och hans söner skulle ha en lampa för alltid.

8 I hans tid avföll Edom* från Juda välde och satte en egen kung över sig. 9 Då drog Joram dit med sina befälhavare och alla sina vagnar. Han bröt upp på natten och slog edomiterna, som hade omringat honom, och befälhavarna över deras vagnar. 10 Så avföll Edom från Juda välde, och det har varit skilt därifrån ända till denna dag. Vid samma tid avföll också Libna* från Jorams välde, därför att han hade övergett Herren, sina fäders Gud. 11 Också han uppförde offerhöjder på bergen i Juda och förledde så Jerusalems invånare till trolöshet och förförde Juda.

12 Och det kom ett brev till honom från profeten Elia där det stod: ”Så säger Herren, din fader Davids Gud: Du har inte vandrat på din far Joshafats vägar eller på Juda kung Asas vägar, 13 utan du har vandrat på Israels kungars väg och förlett Juda och Jerusalems invånare till avgudadyrkan, på samma sätt som Ahabs hus har gjort. Du har dräpt dina bröder, dem som hörde till din fars hus och som var bättre än du. 14 Se, Herren ska straffa ditt folk, dina barn och dina hustrur och allt du äger med en stor olycka. 15 Och du ska själv drabbas av en sjukdom i dina inälvor, tills dina inälvor efter en tid faller ut till följd av sjukdomen.”

16 Och Herren eggade upp mot Joram filisteerna och de araber som bodde nära nubierna*. 17 De drog upp mot Juda och bröt in där och förde bort alla dyrbarheter som fanns i kungapalatset, dessutom hans söner och hustrur, så att han inte hade kvar någon av sina söner utom Joahas,* sin yngste son. 18 Sedan slog Herren honom med en obotlig sjukdom i inälvorna. 19 Och efter en tid, när två år hade gått, föll hans inälvor ut till följd av sjukdomen och han dog i svåra plågor.

Hans folk tände inte något bål till hans ära, så som de hade gjort efter hans fäder. 20 Han var trettiotvå år när han blev kung, och han regerade åtta år i Jerusalem. Han gick bort utan att någon saknade honom, och man begravde honom i Davids stad, men inte i kungagravarna.


Fotnoter
21:5Joram … åtta år   Ca 848-841 f Kr, samregent med sin far Joshafat från 853 f Kr. Joram betyder ”Herren är upphöjd”. Se även 2 Kung 8:16f .
21:6en dotter till Ahab   Atajla (22:2 ), dotter till den hedniska Isebel (vers 13, 1 Kung 18:19 ).
21:8Edom   Obadjas profetia mot Edom härstammar kanske från denna tid (se Obadjas bok).
21:10Libna   Befäst stad ca 5 mil sydväst om Jerusalem.
21:16nubierna   Hebr. kushím betyder normalt ”nubier” (från nuvarande Sudan). Kanske används det också om arabiska stammar (jfr 4 Mos 12:1 med not).
21:17Joahas   Betyder ”Herren griper”, en alternativ form för Ahasja (22:1 ).

Parallellställen
21:11 Kung 22:51 2 Kung 8:16 1 Krön 3:11.
21:52 Kung 8:17f.
21:72 Sam 7:12f 21:17 1 Kung 11:36 15:4 Ps 132:11 17 Ords 13:9.
21:82 Kung 8:20f.
21:191 Sam 31:12 2 Krön 16:14 Jer 34:5.
21:202 Krön 24:25 28:27.