× 
 Från
 Till
 Metod

 


1 Under hans tid drog kung Nebukadnessar* av Babel upp och Jojakim blev hans tjänare i tre år. Men sedan gjorde han uppror* mot honom. 2 Då sände Herren över honom kaldeernas,* arameernas, moabiternas och ammoniternas härar. Han sände dem över Juda för att förgöra det – i enlighet med det ord som Herren hade talat genom sina tjänare profeterna*. 3 Ja, det var helt efter Herrens ord som detta drabbade Juda så att han försköt dem från sitt ansikte för de synder Manasse hade begått, för allt som han hade gjort, 4 också för det oskyldiga blod som han hade spillt, för han hade uppfyllt Jerusalem med oskyldigt blod. Det ville Herren inte förlåta.

5 Vad som mer finns att säga om Jojakim och allt som han gjorde, det är skrivet i Juda kungars krönika. 6 Jojakim gick till vila hos sina fäder. Hans son Jojakin blev kung efter honom. 7 Därefter drog Egyptens kung inte mer ut ur sitt land, för Babels kung hade intagit allt som tillhörde Egyptens kung, från Egyptens bäckravin* ända till floden Eufrat.

Jojakin blir kung i Juda

8 Jojakin var arton år när han blev kung, och han regerade tre månader* i Jerusalem. Hans mor hette Nehushta och hon var dotter till Elnatan från Jerusalem. 9 Han gjorde det som var ont i Herrens ögon, precis som hans far hade gjort.

10 Vid den tiden drog den babyloniske kungen Nebukadnessars tjänare upp mot Jerusalem och staden blev belägrad. 11 Babels kung Nebukadnessar kom till staden medan hans tjänare belägrade den. 12 Då gav sig Juda kung Jojakin åt kungen av Babel med sin mor och med sina tjänare, sina befälhavare och hovmän. Babels kung tog honom till fånga i sitt åttonde regeringsår. 13 Han förde bort därifrån alla skatter i Herrens hus och skatterna i det kungliga palatset. Han bröt också loss beläggningen från alla guldföremål som Salomo, Israels kung, hade gjort för Herrens tempel, detta i enlighet med vad Herren hade sagt. 14 Hela Jerusalem, alla befälhavare och alla tappra stridsmän, alla hantverkare och smeder förde han bort i fångenskap*, tillsammans 10 000 män. Bara de fattigaste i landet lämnades kvar. 15 Han förde bort Jojakin till Babel. Dessutom förde han kungens mor, hans hustrur och hovmän tillsammans med de mäktiga i landet som fångar från Jerusalem till Babel. 16 Alla tappra och krigsdugliga stridsmän till ett antal av 7 000, liksom hantverkarna och smederna, tillsammans 1 000, fördes också av den babyloniske kungen i fångenskap till Babel.

17 Men Babels kung gjorde Jojakins farbror Mattanja till kung i hans ställe och ändrade hans namn till Sidkia.

Sidkia blir den siste kungen i Juda

18 Sidkia var tjugoett år när han blev kung och han regerade elva år* i Jerusalem. Hans mor hette Hamital och hon var dotter till Jeremia från Libna. 19 Han gjorde det som var ont i Herrens ögon, precis som Jojakim hade gjort. 20 Det var på grund av Herrens vrede som detta hände med Jerusalem och Juda. Och till slut förkastade han dem från sitt ansikte.


Fotnoter
24:1Nebukadnessar   Regerade i Babel 605-562 f Kr. Byggde med Guds hjälp (Jer 27:6f ) upp Babel till en världsmakt. Ödmjukades för sitt högmod och ärade sedan Gud (se Dan 1- 4).
24:1uppror   År 605 f Kr besegrade Nebukadnessar farao Neko (23:29 ) i Syrien. Han tog över Juda och lät hämta gisslan till Babel, däribland Daniel och hans vänner (Dan 1:1f ). Efter ett misslyckat babyloniskt invasionsförsök mot Egypten 601 f Kr såg Jojakim sin chans till frihet.
24:2kaldeerna   Arameiskt folk som tog över Babel. Deras härjningar förutsades av profeten Habackuk (Hab 1:6f ).
24:2genom sina tjänare profeterna   Särskilt Jeremia (Jer 2- 25) och Hesekiel (Hes 4- 24).
24:7Egyptens bäckravin   Wadi el-Arish, Israels traditionella gräns i sydväst mot Sinai (4 Mos 34:5 ).
24:8Jojakin … tre månader   December 598 till mars 597 f Kr, så länge belägringen varade (vers 10). Jojakin betyder ”Herren ska grunda”. Juridisk förfader till Jesus (Matt 1:11 ).
24:14förde … bort i fångenskap   Hesekiel profeterade för dem i Babel från 593 f Kr. Se även Jer 24 och 29.
24:18Sidkia … elva år   Ca 597-587 f Kr. Sidkia betyder ”Herren är min rättfärdighet”. Se även 2 Krön 36:11f . Rådfrågade profeten Jeremia (Jer 21, 37-38) men lyssnade inte (32:3 , 37:2 ).

Parallellställen
24:12 Krön 36:6f.
24:22 Kung 20:17 22:15f Jer 13:9f.
24:32 Kung 21:11f 23:27 Jer 15:4.
24:42 Kung 21:16.
24:81 Krön 3:16 2 Krön 36:9f.
24:132 Kung 18:16 20:17 2 Krön 36:10 Jes 30:6.
24:141 Sam 13:19.
24:15Jer 22:26.
24:16Jer 52:28f.
24:17Jer 37:1f.
24:182 Kung 23:31 1 Krön 3:15 2 Krön 36:11f Jer 52:1f.