× 
 Från
 Till
 Metod

 

Rättfärdighet och barmhärtighet

1 Du ska inte sprida ett falskt rykte. Du ska inte stödja den ogudaktige genom att bli ett falskt vittne. 2 Du ska inte följa mängden och rätta dig efter den i det onda, så att du vränger rätten när du vittnar i något mål. 3 Du ska inte vara partisk för den fattige i hans rättssak.

4 Om du träffar på din fiendes oxe eller åsna, som har kommit vilse, ska du föra djuret tillbaka till honom. 5 Och om du ser din oväns åsna ligga nertyngd under sin börda, ska du inte lämna mannen utan hjälp. Du måste på allt sätt hjälpa honom.

6 Du ska inte i någon rättssak förvanska rätten för den fattige som du har hos dig. 7 Håll dig långt ifrån orätt sak. Du ska inte döda den som är oskyldig och har rätt, för jag frikänner inte någon som är skyldig. 8 Du ska inte ta mutor, för mutor förblindar de klarsynta och förvränger de rättfärdigas ord. 9 En främling ska du inte förtrycka. Ni vet själva hur främlingen känner det, eftersom ni har varit främlingar i Egyptens land.

Sabbatsåret och sabbatsdagen

10 I sex år ska du beså din jord och bärga dess gröda. 11 Men det sjunde året ska du låta den vila och ligga i träda*, för att de fattiga i ditt folk ska få sin föda från den. Det som de lämnar kvar får markens djur äta. På samma sätt ska du göra med din vingård och din olivplantering. 12 Under sex dagar ska du utföra ditt arbete, men på sjunde dagen ska du vila, så att din oxe och din åsna får vila och din slavinnas son och främlingen kan återhämta sig.

13 Se till att ni i allt håller det jag har sagt er. Andra gudars namn ska ni inte nämna. De får inte höras från din mun.

De tre stora högtiderna

14 Tre gånger om året ska du hålla högtid åt mig. 15 Det osyrade brödets högtid ska du fira. Sju dagar ska du äta osyrat bröd, som jag har befallt dig, på den bestämda tiden i månaden Aviv*, eftersom det var då du drog ut ur Egypten. Men ingen ska träda fram inför mitt ansikte med tomma händer. 16 Skördehögtiden* ska du fira när du skördar förstlingsfrukten av ditt arbete, det du sått på marken. Bärgningshögtiden* ska du fira vid årets slut, när du bärgar in frukten av ditt arbete från marken. 17 Tre gånger om året ska alla av manligt kön träda fram inför Herren Gud.

18 Du ska inte offra blodet av mitt slaktoffer tillsammans med något som är syrat. Fettet av mitt högtidsoffer får inte lämnas kvar över natten till morgonen.

19 Det bästa av din marks förstlingsfrukter ska du föra till Herren din Guds hus.

Du ska inte koka en killing i mjölken från dess mor.*

Löfte om Kanaans land

20 Se, jag sänder en ängel framför dig, och han ska bevara dig på vägen och föra dig till den plats som jag har förberett. 21 Ta dig till vara för honom och lyssna till hans röst. Var inte upprorisk mot honom. Han kommer inte att förlåta era överträdelser, för mitt namn är i honom.

22 Men om du uppmärksamt lyssnar till hans röst och gör allt som jag säger, ska jag bli en fiende till dina fiender och en ovän till dina ovänner. 23 Min ängel ska gå framför dig och föra dig till amoreernas, hetiternas, perisseernas, kananeernas, hiveernas och jebusiternas land, och jag ska utrota dem. 24 Du ska inte tillbe deras gudar och inte tjäna dem eller göra som man gör där, utan du ska slå ner dem grundligt och krossa deras stoder. 25 Ni ska tjäna Herren er Gud, och han ska välsigna din mat och din dryck och ta bort sjukdom från dig. 26 I ditt land ska det då inte finnas någon kvinna som får missfall eller är ofruktsam. Dina dagars tal ska jag göra fullt.

27 Jag ska sända skräck för mig framför dig och vålla förvirring bland alla de folk som du kommer till, och jag ska driva alla dina fiender på flykten för dig. 28 Och jag ska sända panik* framför dig för att jaga undan hiveerna, kananeerna och hetiterna för dig. 29 Men jag ska inte driva undan dem för dig på ett enda år, för att landet inte ska bli en ödemark där vilddjuren förökar sig och blir dig övermäktiga. 30 Steg för steg ska jag driva bort dem för dig, tills du har förökat dig så att du kan ta landet till din arvedel. 31 Jag ska låta ditt lands gränser gå från Röda havet till filisteernas hav och från öknen till floden,* för jag ska ge landets invånare i er hand och du ska driva bort dem från dig. 32 Du ska inte sluta förbund med dem eller deras gudar. 33 De ska inte bo kvar i ditt land. Annars kan de få dig att synda mot mig. Om du tjänar deras gudar blir det en snara för dig.


Fotnoter
23:11ligga i träd   a För att återvinna näringsämnen och minska mängden inlagrat salt.
23:15månaden Aviv   Vårmånaden i mars-april vid påsk.
23:16Skördehögtiden   Pingsten då man firade veteskördens början (se 5 Mos 16:10f , Apg 2:1 med not).
23:16Bärgningshögtiden   Lövhyddohögtiden (se 5 Mos 16:13f ). Jordbruksåret räknades från ca september till september.
23:19koka en killing i mjölken från dess mor   En kananeisk besvärjelse för ökade skördar som finns belagd i ugaritiska texter.
23:28panik   Annan översättning (så Septuaginta): ”getingar”.
23:31Röda havet ... filisteernas hav ... öknen ... floden   Akabaviken, Medelhavet, arabiska öknen och troligen Eufrat.

Parallellställen
23:12 Mos 20:16 3 Mos 19:16.
23:33 Mos 19:15 5 Mos 1:17.
23:45 Mos 22:1f.
23:55 Mos 22:4.
23:85 Mos 16:19 27:25 Ords 17:23.
23:92 Mos 22:21 3 Mos 19:33 5 Mos 10:19.
23:103 Mos 25:3f.
23:122 Mos 20:8f 31:15 35:2.
23:132 Mos 20:3 Jos 23:7 Ps 16:4.
23:143 Mos 23:4f 5 Mos 16:16.
23:152 Mos 12:15 13:4 5 Mos 16:16.
23:162 Mos 34:22 3 Mos 23:15f 34f.
23:172 Mos 34:23 5 Mos 16:16.
23:182 Mos 12:15 34:25.
23:192 Mos 22:29 34:26 5 Mos 14:21 26:1f.
23:202 Mos 32:34 33:2 5 Mos 31:3f Jes 63:9.
23:21Jos 24:19 Jes 63:10.
23:22Ps 81:14f.
23:242 Mos 20:5 34:13 5 Mos 7:5 12:3 2 Kung 18:4.
23:252 Mos 15:26 5 Mos 7:15 Matt 6:33.
23:265 Mos 7:14 30:20.
23:272 Mos 15:16 5 Mos 7:23 11:25.
23:282 Mos 33:2 34:11 5 Mos 7:20 Jos 24:12.
23:311 Mos 15:18 5 Mos 11:24 1 Kung 4:21 Ps 80:12.
23:322 Mos 34:12f 5 Mos 7:2 Dom 2:2.
23:335 Mos 7:1f 16 Dom 2:3 8:27 2 Kor 6:14f.