× 
 Från
 Till
 Metod

 

Guds ark förs till Jerusalem

1 Åter samlade David alla de utvalda i Israel, trettiotusen man. 2 David bröt upp och drog i väg med allt sitt folk från Baale-Juda* för att därifrån föra upp Guds ark som var uppkallad efter Namnet, namnet Herren Sebaot, han som tronar på keruberna*. 3 De satte Guds ark på en ny vagn och hämtade den från Abinadabs hus på höjden. Ussa och Ahjo, Abinadabs söner, körde den nya vagnen. 4 Så förde de Guds ark bort från Abinadabs hus på höjden, och Ahjo gick framför arken. 5 David och hela Israels hus dansade och gladde sig inför Herrens ansikte med alla slags instrument av cypressträ, med harpor, lyror, tamburiner, skallror och cymbaler.

6 Men när de kom till Nakons tröskplats räckte Ussa ut handen mot Guds ark och grep tag i den, eftersom oxarna snavade. 7 Då upptändes Herrens vrede mot Ussa. Gud slog honom där för hans synd*, och han dog där vid Guds ark. 8 David blev upprörd över att Herren hade brutit ner Ussa.* Han kallade platsen Peres-Ussa, och den heter så än i dag.

9 David greps av fruktan för Herren den dagen och sade: ”Hur skulle Herrens ark kunna komma till mig?” 10 Därför ville David inte föra in Herrens ark till sig i Davids stad utan ställde den i gatiten* Obed-Edoms* hus. 11 Sedan blev Herrens ark kvar i gatiten Obed-Edoms hus i tre månader. Och Herren välsignade Obed-Edom och hela hans hus.

12 Det berättades för kung David att Herren hade välsignat Obed-Edoms hus och allt han ägde på grund av Guds ark. Då gick David och förde ut Guds ark ur Obed-Edoms hus upp till Davids stad under jubel. 13 När de som bar Herrens ark hade gått sex steg framåt offrade han en tjur och en gödkalv. 14 Själv dansade David med all kraft inför Herrens ansikte, och David var iklädd en linne-efod*. 15 Så hämtade David och hela Israel Herrens ark under jubel och basuners ljud.

16 När Herrens ark kom in i Davids stad såg Mikal, Sauls dotter, ut genom fönstret, och när hon såg kung David hoppa och dansa inför Herrens ansikte föraktade hon honom i sitt hjärta.

17 När de hade fört in Herrens ark och ställt den på sin plats mitt i det tält som David hade slagit upp åt den, offrade David brännoffer och gemenskapsoffer inför Herrens ansikte. 18 Och när David hade offrat brännoffret och gemenskapsoffret, välsignade han folket i Herren Sebaots namn. 19 Till allt folket, hela skaran av israeliter, både man och kvinna, gav han en brödkaka,* en dadelkaka och en druvkaka.* Sedan gick allt folket hem, var och en till sitt.

20 När David återvände hem för att välsigna sitt husfolk gick Mikal, Sauls dotter, ut mot honom och sade. ”Hur härlig har inte Israels kung visat sig i dag, när han blottat sig inför ögonen på sina tjänares tjänstekvinnor så som lössläppt folk gör!” 21 Då sade David till Mikal: ”Det var inför Herren, han som har utvalt mig framför din far och hela hans hus och som har insatt mig till furste över Herrens folk Israel. Inför Herren dansade jag och gladde mig. 22 Jag ska bli ännu ringare än detta och förnedrad i egna ögon*. Men med tjänstekvinnorna som du talade om, tillsammans med dem ska jag bli ärad.” 23 Och Mikal, Sauls dotter, fick inga barn så länge hon levde.


Fotnoter
6:2Baale-Juda   Kirjat-Jearim (Jos 15:9 ) ca 1 mil väster om Jerusalem.
6:2keruberna   Bevingade änglaväsen på arken (2 Mos 25:18f , Hes kap 1, 10).
6:7synd   Grundtexten svårtolkad, antingen ”vanvördnad” eller ”felsteg”. Enligt Mose lag skulle arken bäras av leviter (jfr vers 13 och se 4 Mos 4:15 ).
6:8brutit ner Ussa   Hebr. parás péres be-Ussá . Ussa betyder ”styrka”.
6:10gatiten   Från den filisteiska staden Gat, där David var en tid (1 Sam 21:10f ).
6:10 Obed-Edom   Betyder ”arbetare från Edom”.
6:14linne-efod   Färggrann prästdräkt (2 Mos 28:6f , 39:2f ).
6:19brödkaka   Hebr. challá , troligen ringformad.
6:19dadelkaka ... druvkaka   Sammanpressad, torkad frukt med lång hållbarhet.
6:22egna ögon   Andra handskrifter (Septuaginta): ”dina ögon”.

Parallellställen
6:11 Krön 13:1f.
6:22 Mos 25:17f Jos 15:9 60 1 Sam 4:4 Ps 80:2 99:1.
6:31 Sam 6:7 7:1.
6:74 Mos 4:15 20 1 Sam 6:19.
6:102 Sam 5:7 9.
6:121 Krön 15:11f.
6:131 Kung 8:5.
6:14Ps 84:3.
6:161 Krön 15:29.
6:171 Krön 15:1 16:1f.
6:181 Kung 8:55.