× 
 Från
 Till
 Metod

 

Hälsning

1 Från Paulus, genom Guds vilja Kristi Jesu apostel, sänd att förkunna löftet om liv i Kristus Jesus. 2 Till Timoteus, mitt älskade barn. Nåd, barmhärtighet och frid från Gud Fadern och Kristus Jesus, vår Herre.

Aposteln och hans lärjunge

3 Jag tackar Gud, som jag liksom mina förfäder* tjänar med rent samvete. Ständigt, natt och dag, tänker jag på dig i mina böner. 4 När jag minns dina tårar längtar jag efter att få se dig igen för att bli uppfylld av glädje. 5 Jag tänker på den uppriktiga tro som finns hos dig, den tro som först fanns hos din mormor Lois och din mor Eunike* och som nu, det är jag övertygad om, också finns hos dig.

6 Därför påminner jag dig: låt Guds nådegåva flamma upp igen, den som finns i dig genom min handpåläggning.*7 Gud har inte gett oss modlöshetens ande, utan kraftens, kärlekens och självbehärskningens Ande. 8 Skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre, och inte heller för mig som är hans fånge, utan bär också du ditt lidande för evangeliet genom Guds kraft.

9 Han har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse, inte på grund av våra gärningar utan genom sitt beslut och sin nåd som han har gett oss i Kristus Jesus från evighet. 10 Nu har hans nåd blivit uppenbarad, när vår Frälsare Kristus Jesus har trätt fram. Han har gjort slut på döden och fört fram liv och odödlighet i ljuset genom evangeliet. 11 Detta är jag satt till att tjäna som förkunnare*, apostel och lärare.

12 Det är därför jag får lida allt detta. Men jag skäms inte, för jag vet vem jag tror på, och jag är övertygad om att han har makt att fram till den dagen* bevara det som anförtrotts mig. 13 Som mönster för en sund förkunnelse ska du ha de ord som du har hört av mig, i tro och kärlek i Kristus Jesus. 14 Bevara det goda som anförtrotts dig genom den helige Ande som bor i oss.

15 Som du vet har alla i Asien *vänt sig bort ifrån mig, bland dem Fygelus och Hermogenes. 16 Må Herren visa barmhärtighet mot Onesiforus* familj. Han gav mig ofta nytt mod och skämdes inte för mina bojor. 17 Tvärtom, när han kom till Rom sökte han ivrigt efter mig och fann mig också. 18 Må Herren låta honom finna barmhärtighet hos Herren på den dagen. Och hur mycket han hjälpte mig i Efesos, det vet du mycket väl.


Inledning till boken
Andra Timoteusbrevet är Paulus sista brev, skrivet från fängelset i Rom en tid före hans martyrdöd under kejsar Nero ca 67 e Kr. Timoteus, Paulus älskade barn i tron (1:2), befann sig i Efesos där han var ledare i församlingen. Brevet är skrivet som ett andligt testamente där Paulus längtar efter Timoteus närvaro och skickar med några sista förmaningar ifall Timoteus inte skulle hinna fram i tid.


Fotnoter
1:3förfäder   Annan översättning: "föräldrar".
1:5din mor Eunike   Enligt Apg 16:1 var hon judinna och Kristustroende.
1:6min handpåläggning   Paulus betonar här, till skillnad från i 1 Tim 4:14 där det talas om "de äldstes handpåläggning", sin egen medverkan och slår därmed an en personlig ton som präglar hela brevet (1:3f , 12f, 3:10 , 14).
1:11förkunnare   Grek. kéryx , en härold eller nyhetsutropare.
1:12den dagen   Domens dag (jfr 1 Kor 3:13 ).
1:15Asien   Provinsen Asien omfattade dagens västra Turkiet där även staden Efesos låg (1:18 ).
1:16Onesiforus   En kristen familjefar från Efesos (1:18 , 4:19 ) som hade besökt Paulus i fängelset men sedan troligen avlidit, kanske som martyr.

Parallellställen
1:11 Tim 4:8.
1:21 Tim 1:2.
1:3Apg 23:1 Rom 1:9 Fil 3:5.
1:5Apg 16:1.
1:61 Tim 4:14.
1:7Rom 8:15 Gal 5:22f.
1:8Rom 1:16 Fil 4:14 2 Tim 2:3 9.
1:9Ef 1:11 Tit 3:4f.
1:101 Kor 15:55f Kol 1:26 Hebr 2:14.
1:111 Tim 2:7.
1:12Fil 1:6.
1:132 Tim 2:2 3:14.
1:141 Kor 3:16 1 Tim 6:20.
1:152 Tim 4:10 16.
1:16Matt 25:36 2 Tim 4:19.
1:17Apg 28:30.
1:18Matt 5:7 Jud v 21.